Ludność cywilna wobec wojny w Górskim Karabachu: Antropologia straty i cierpienia