Սոթք. Հողի մշակութային հիշողությունը

"Սոթք. Հողի մշակութային հիշողությունը" ժողովածուն նվիրված է Սոթքի տարածաշրջանի մշակույթի և պատմության խնդիրներին: Ի մի բերելով տարբեր գիտակարգերի տվյալները՝ հեղինակները փորձում են ներկայացնել Հայկական լեռնաշխարհի այս կարևոր գոտու անցած ուղին և պատմական նշանակությունը: Հրապարակումն իրականացվում է ՀՀ ԿԳՄՍՆ Գիտության կոմիտեի 20RF-141 ծածկագրով՝ «Հայաստանի պատմական լանդշաֆտների «հողի հիշողությունը» և «մշակութային հիշողությունը». բրոնզ-երկաթեդարյան հուշարձանների հողա-հնագիտական միջմասնագիտական հետազոտություն» գիտական նախագծի սահմաններում: Ժողովածուն նախատեսված է ինչպես նեղ մասնագիտական, այնպես էլ՝ մշակույթով, արվեստով և պատմությամբ հետաքրքրվող ընթերցող լայն շրջանակների համար:

Հեղինակներ / Authors: 
ՀՀ ԳԱԱ հնագիտության և ազգագրության ինստիտուտ
Տարի / Year: 
2022
Վայր / Place: 
Երևան
Ֆայլեր / Files: