Հակոբ Չոլաքյանի գրականությունից

Ցավաքած աղբյուրը նորէն կը բխի, Հալէպ 1981

Քեսապի բարբառը, Երևան 2009

Աւանդական ուղղագրություն (կանոնագարգ եւ խնդիրներ), Երեւան 2016

Հակոբ Մարտա-Աբրահամի Չոլաքյան. կենսամատենագիտություն, Երևան 2022

 

 

Հեղինակներ / Authors: 
Հակոբ Չոլաքյան