ՍՈԹՔ ԳԱՎԱՌԸ ՄԻՋԻՆ ԴԱՐԵՐՈՒՄ ԸՍՏ ՊԱՏՄԱՀՆԱԳԻՏԱԿԱՆ ՏՎՅԱԼՆԵՐԻ

Է.00.03 «Հնագիտություն» մասնագիտությամբ պատմական գիտությունների թեկնածուի գիտական աստիճանի հայցման ատենախոսության

ՍԵՂՄԱԳԻՐ

Հեղինակներ / Authors: 
ԳՐԻԳՈՐՅԱՆ ԱՎԵՏԻՍ
Տարի / Year: 
2023