ունենալու «Համաշխարհայնացումը և սոցիալ-մշակութային արդի գործընթացները Հայաստանում. հիմնախնդիրներ և հեռանկարներ» միջազգային գիտաժողովը

 

Գիտաժողովի ծրագիր և կազմակերպչական կոմիտեի կազմ

Գիտաժողովի զեկուցումների ամփոփագրերի ժողովածուի էլեկտրոնային հրատարակություն 

Հեղինակներ / Authors: 
ՀՀ ԳԱԱ ՀԱԻ
Տարի / Year: 
2023