Հայ ժողովրդական հեքիաթների սյուժեների ու տիպերի նշացանկի նախնական տարբերակը (ըստ Աարնե-Թոմփսոն-Ութերի հեքիաթների տիպերի միջազգային նշացանկի)

Թամար Հայրապետյան. 2014. Հայ ժողովրդական հեքիաթների սյուժեների ու տիպերի նշացանկի նախնական տարբերակը (ըստ Աարնե-Թոմփսոն-Ութերի հեքիաթների տիպերի միջազգային նշացանկի). Երևան, XVI, ՀՀ ԳԱԱ <<Գիտություն>>,  էջ 375-383:

Հեղինակներ / Authors: 
Թամար Հայրապետյան
Տարի / Year: 
2014
No.: 
XVI
Վայր / Place: 
Երևան