Խորհրդանշային ցուցիչները հայ ժողովրդական հեքիաթներում և վիպապատմական բանահյուսության մեջ

Հայրապետյան Թամար. 2014. Խորհրդանշային ցուցիչները հայ ժողովրդական հեքիաթներում և վիպապատմական բանահյուսության մեջ. «Բանահյուսություն» մասնագիտությամբ բանասիրական գիտությունների դոկտորի գիտական աստիճանի հայցման ատենախոսության սեղմագիր, Երևան, էջ  3-50:

Հեղինակներ / Authors: 
Հայրապետյան Թամար
Աղբյուր / Source: 
«Բանահյուսություն» մասնագիտությամբ բանասիրական գիտությունների դոկտորի գիտական աստիճանի հայցման ատենախոսության սեղմագիր
Տարի / Year: 
2015
Ամիս / Month: 
01
Օր / Day: 
10
Վայր / Place: 
Երևան