Եղիշե Չարենցի քնարերգության առասպելաբանական ակունքները

Հայրապետյան Թամար. 2007. Եղիշե Չարենցի քնարերգության առասպելաբանական ակունքները. Հայ ժողովրդական մշակույթ,  XIV նստաշրջանի նյութեր,  Երևան, «Գիտություն», էջ  132-143:

Հեղինակներ / Authors: 
Թամար Հայրապետյան
Աղբյուր / Source: 
Հայ ժողովրդական մշակույթ
Տարի / Year: 
2007
No.: 
XIV
Վայր / Place: 
Երևան
Երկիր / Country: 
Հայաստան