Տեղեկատվական և տարածաժամանակային տարրերը հայ ժողովրդական հեքիաթներում

Հայրապետյան Թ. Լ. 2006.  Տեղեկատվական և տարածաժամանակային տարրերը հայ ժողովրդական հեքիաթներում. Երևան, 3,  էջ 161-171:

Հեղինակներ / Authors: 
Թամար Հայրապետյան
Տարի / Year: 
2006
No.: 
3
Վայր / Place: 
Երևան
Երկիր / Country: 
Հայաստան