Ցանցային հարաբերությունները Հայաստան ներգաղթած սիրիահայերի շրջանում

Ներսիսյան Ս․ 2017. Ցանցային հարաբերությունները Հայաստան ներգաղթած սիրիահայերի շրջանում: Հնագիտության և ազգագրության ինստիտուտի աշխատություններ, N2. Հաբիտուս 2, Երևան, «Գիտություն», էջ 195-209:

Հեղինակներ / Authors: 
Սոնա Ներսիսյան
Աղբյուր / Source: 
Հնագիտության և ազգագրության ինստիտուտի աշխատություններ
Տարի / Year: 
2017
No.: 
2 (Հաբիտուս 2)
Վայր / Place: 
Երևան
Երկիր / Country: 
Հայաստան
Ֆայլեր / Files: