Հայաստանի Հանրապետության ազգային փոքրամասնությունների միգրացիան

Գալստյան Մ․ 2015. Հայաստանի Հանրապետության ազգային փոքրամասնությունների միգրացիան (էթնոսոցիոլոգիական հետազոտություն), Երևան, «Գիտություն», 208 էջ:

Հեղինակներ / Authors: 
Միհրան Գալստյան
Տարի / Year: 
2015
Վայր / Place: 
Երևան
Ֆայլեր / Files: 
Պիտակ / Tag: 
ազգային փոքրամասնություններ
միգրացիա