Кампания этнической депортации армян в 1949 г. и подконтингент «турки» среди спецпереселенцев «с Черноморского побережья»

Հեղինակներ / Authors: 
Հրանուշ Խառատյան
Աղբյուր / Source: 
Հնագիտության և ազգագրության ինստիտուտի աշխատություններ
Տարի / Year: 
2018
No.: 
1
Ֆայլեր / Files: