К вопросу о популяризации этнографических артефактов и коллекций в современных условиях рыночных отношений

Հեղինակներ / Authors: 
Лианна Геворкян
Աղբյուր / Source: 
Հնագիտության և ազգագրության ինստիտուտի աշխատություններ
Տարի / Year: 
2018
No.: 
1
Ֆայլեր / Files: