Սոցիալական ցանցի դերը Հայկական Սփյուռքում (էթնոսոցիոլոգիական հետազոտություն)

Հեղինակներ / Authors: 
Սոնա Ներսիսյան
Աղբյուր / Source: 
Է.00.04 - ‹‹Ազգագրություն›› մասնագիտությամբ պատմական գիտությունների թեկնածուի գիտական աստիճանի հայցման ատենախոսություն
Տարի / Year: 
2019
Վայր / Place: 
ՀԱԻ, Երևան