Հացահատիկը, անձրևաբեր ծեսերը և վիշապները

Հովսեփյան Ռ․ 2019․ Հացահատիկը, անձրևաբեր ծեսերը և վիշապները / Վիշապը հեքիաթի և իրականության սահմանին, Երևան, ՀԱԻ հրատ․, էջ 238-240:

Հեղինակներ / Authors: 
Ռոման Հովսեփյան
Աղբյուր / Source: 
Վիշապը հեքիաթի և իրականության սահմանին
Տարի / Year: 
2019
Վայր / Place: 
Երևան