Դևը հայ ժողովրդական սնահավատական զրույցներում

Գալստյան Հ․ 2019. Դևը հայ ժողովրդական սնահավատական զրույցներում / Վիշապը հեքիաթի և իրականության սահմանին, Երևան, ՀԱԻ հրատ․, էջ 180-188:

Հեղինակներ / Authors: 
Հասմիկ Գալստյան
Աղբյուր / Source: 
Վիշապը հեքիաթի և իրականության սահմանին
Տարի / Year: 
2019
Վայր / Place: 
Երևան
Պիտակ / Tag: 
վիշապ
դև
սնահավատական զրույցներ