Շտեմարան

Հեղինակ Տարի Վերնագիր Աղբյուր Ֆայլ/Հղում
Ա.Պետրոսյան 2000 Ջ. Ռասելի ''հայագիտական'' հայացքները
Ա.Պետրոսյան 1997 Արամի առասպելը հնդեվրոպական առասպելաբանության համատեքստում և հայոց ազգածագման խնդիրը
ПетросянА. 1991 Самозвание армян и вопрос локализации протоармянских племен
Ալվարդ Ղազիյան 1983 Հայ ազգագրություն և բանահյուսություն 15
Միքայելյան Գ․ Հ․ 1980 Հայ ազգագրություն և բանահյուսություն 11
Գևորգյան Գ․ Գ․ 1980 Հայ ազգագրություն և բանահյուսություն 10
Սարինե Ավագյան 1978 Հայ ազգագրություն և բանահյուսություն 8
1978 Հայ ազգագրություն և բանահյուսություն 9 Օդաբաշյան Ա․ Ա․
Ավագյան Վ․ Գ․, Սարյան-Հարությունյան Ա․ Ա․ 1973 Հայ ազգագրություն և բանահյուսություն 4
Սահակ Մովսիսյան (Բենսե) 1972 Հայ ազգագրություն և բանահյուսություն 3
Փորքշեյան Խ․ Ա․, Լյուլեճյան Մ․ Գ․ 1971 Հայ ազգագրություն և բանահյուսություն 2
Թեմուրճյան Վ., Տեր-Մկրտչյան Ե. 1970 Հայ ազգագրություն և բանահյուսություն 1
Հակոբ Չոլաքյան Հակոբ Չոլաքյանի գրականությունից , , ,
Шахназарян Нона Социальные грани дискриминации и интеграции в пост советской России
Registration Form IAE XV Conference
Պավել Ավետիսյան «Հին Հայաստանի մշակույթը» գիտաժողովի ծրագիրը ՀԱԻ
Habitus-2, Instructions for Authors ,
Shahnazaryan Nons War Widows' Experiences in the South Caucasus
Հայկական Սոթքը դարերի հոլովույթում
Hakob Cholakyan ,

Էջեր