Միջին դարերի հնագիտության բաժնի նիստ

2015 թ․-ի հոկտեմբերի 16-ին ժամը 14:00-ին տեղի կունենա ՀՀ ԳԱԱ Հնագիտության և ազգագրության ինստիտուտի Միջին դարերի հնագիտության բաժնի նիստ:
Օրակարգ
ա) Բաժնի աշխատակից Աստղիկ Ալեքսանդրի Բաբաջանյանի «Հայաստանի XIV-XVII դդ․ խեցեղենը» վերնագրով ատենախոսական աշխատանքի քննարկումը՝ պատմական գիտությունների թեկնածուի է00.03` «Հնագիտություն» մասնագիտությամբ գիտական աստիճանի հայցման համար:
բ) Բաժնի ասպիրանտ Փարիսա Հասանի Փորմոհամմադի «Միջնադարյան Հայաստանի ներմուծած խեցեղենը IX-XIV դդ․» վերնագրով ատենախոսական աշխատանքի քննարկումը՝ պատմական գիտությունների թեկնածուի է.00.03` «Հնագիտություն» մասնագիտությամբ գիտական աստիճանի հայցման համար:

Send to