Գիտական Խորհրդի նիստ

Հնգ, 04/06/2017 - 11:00

2017 Թ. ԱՊՐԻԼԻ 6-ԻՆ, ԺԱՄԸ 1100-ԻՆ ՏԵՂԻ ԿՈՒՆԵՆԱ ԳԻՏԱԿԱՆ ԽՈՐՀՐԴԻ ՀԱՐԹԱԿԱՆ ՆԻՍՏԸ

ՕՐԱԿԱՐԳ – Ակնաշենի նեոլիթ-էնեոլիթյան բնակատեղիի 2016 թ. պեղումների հաշվետվություն:

  1. ԱՐԱԳԱԾ  ծրագրով  2016 թ. կատարված պեղումների հաշվետվություն:
  2. Կառնուտի վաղ բրոնզի դամբարանների 2016թ. փրկարարական պեղումների հաշվետվություն:

Զեկ. պ.գ.դ. Ռ. Բադալյան

  1. Արենի-Արփա գյուղաքաղաքի 2016թ. պեղումների հաշվետվություն։
  2. Ընթացիկ հարցեր:

   Հնագետների մասնակցությունը պարտադիր է։

Send to