Գիտական խորհրդի նիստ

Չոր, 03/21/2018 - 11:00

2018 թ.մարտի  21, 22, 23-ին, ժամը 1100-ին  տեղի կունենա  ինստիտուտի  գիտական խորհրդի նիստ։

Օրակարգ՝  2017թ. Հնագիտական պեղումների հաշվետվությունների քննարկում (տես կից ցուցակը)։

Send to