Error message

 • Warning: ini_set(): Session ini settings cannot be changed after headers have already been sent in drupal_environment_initialize() (line 699 of /home/iaeam/public_html/includes/bootstrap.inc).
 • Warning: ini_set(): Session ini settings cannot be changed after headers have already been sent in drupal_environment_initialize() (line 700 of /home/iaeam/public_html/includes/bootstrap.inc).
 • Warning: ini_set(): Session ini settings cannot be changed after headers have already been sent in drupal_environment_initialize() (line 701 of /home/iaeam/public_html/includes/bootstrap.inc).
 • Warning: ini_set(): Session ini settings cannot be changed after headers have already been sent in drupal_environment_initialize() (line 704 of /home/iaeam/public_html/includes/bootstrap.inc).
 • Warning: ini_set(): Session ini settings cannot be changed after headers have already been sent in drupal_environment_initialize() (line 706 of /home/iaeam/public_html/includes/bootstrap.inc).
 • Warning: ini_set(): Session ini settings cannot be changed after headers have already been sent in include_once() (line 302 of /home/iaeam/public_html/sites/default/settings.php).
 • Warning: ini_set(): Session ini settings cannot be changed after headers have already been sent in include_once() (line 303 of /home/iaeam/public_html/sites/default/settings.php).
 • Warning: ini_set(): Session ini settings cannot be changed after headers have already been sent in include_once() (line 311 of /home/iaeam/public_html/sites/default/settings.php).
 • Warning: ini_set(): Session ini settings cannot be changed after headers have already been sent in include_once() (line 318 of /home/iaeam/public_html/sites/default/settings.php).
 • Warning: ini_set(): Session ini settings cannot be changed after headers have already been sent in drupal_settings_initialize() (line 826 of /home/iaeam/public_html/includes/bootstrap.inc).
 • Warning: ini_set(): Session ini settings cannot be changed after headers have already been sent in drupal_settings_initialize() (line 835 of /home/iaeam/public_html/includes/bootstrap.inc).
 • Warning: session_name(): Session name cannot be changed after headers have already been sent in drupal_settings_initialize() (line 838 of /home/iaeam/public_html/includes/bootstrap.inc).
 • Warning: session_set_save_handler(): Session save handler cannot be changed after headers have already been sent in drupal_session_initialize() (line 245 of /home/iaeam/public_html/includes/session.inc).
 • Warning: session_id(): Session ID cannot be changed after headers have already been sent in drupal_session_initialize() (line 269 of /home/iaeam/public_html/includes/session.inc).
 • Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home/iaeam/public_html/index.php:4) in drupal_send_headers() (line 1555 of /home/iaeam/public_html/includes/bootstrap.inc).
 • Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home/iaeam/public_html/index.php:4) in drupal_send_headers() (line 1555 of /home/iaeam/public_html/includes/bootstrap.inc).
 • Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home/iaeam/public_html/index.php:4) in drupal_send_headers() (line 1555 of /home/iaeam/public_html/includes/bootstrap.inc).
 • Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home/iaeam/public_html/index.php:4) in drupal_send_headers() (line 1555 of /home/iaeam/public_html/includes/bootstrap.inc).
 • Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home/iaeam/public_html/index.php:4) in drupal_send_headers() (line 1555 of /home/iaeam/public_html/includes/bootstrap.inc).
 • Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home/iaeam/public_html/index.php:4) in drupal_send_headers() (line 1555 of /home/iaeam/public_html/includes/bootstrap.inc).
 • Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home/iaeam/public_html/index.php:4) in drupal_send_headers() (line 1555 of /home/iaeam/public_html/includes/bootstrap.inc).

Գիտաժողով՝ նվիրված Մելիք-Օհանջանյանի ծննդյան 125-ամյակին

Երք, 06/26/2018 - 10:30 - Չոր, 06/27/2018 - 18:00

 

ԵՐԿՕՐՅԱ ԳԻՏԱԺՈՂՈՎ

Նվիրված ակադեմիկոս Կարապետ Մելիք-Օհանջանյանի

ծննդյան 125-ամյակին

ՀՀ ԳԱԱ Հնագիտության եւ ազգագրության ինստիտուտ

ԾՐԱԳԻՐ

 

Հունիսի 26, երեքշաբթի, 2018 թ.

ՀՀ ԳԱԱ նախագահություն, Մեծ դահլիճ. Մարշալ Բաղրամյան, 24

 

 

ԼԻԱԳՈՒՄԱՐ ՆԻՍՏ

10:30 - 11:40

 

 • Յուրի Սուվարյան (ԳԱԱ ակադեմիկոս-քարտուղար) – Ողջույնի խոսք
 • Պավել Ավետիսյան (ՀԱԻ տնօրեն, ԳԱԱ թղթ. անդամ) – Բացման խոսք
 • Սարգիս Հարությունյան (ՀԱԻ, ԳԱԱ թղթ. անդամ)

Գերմանական էսքիզներ (հուշեր Կ. Մելիք-Օհանջանյանի մասին)

 • Վերժինե Սվազլյան (ՀԱԻ, բ.գ.դ.)

Բազմաչարչար և բազմավաստակ ակադեմիկոս Կ. Մելիք-Օհանջանյանի կյանքն         ու գիտական գործունեությունը

 • Արուսյակ Սահակյան (ՀԱԻ, բ.գ.թ.)

Մեծեր (հուշեր)

 • Վահան Մելիք-Օհանջանյան

Հուշեր Մելիք-Օհանջանյան գերդաստանի մասին

 

Լիագումար նիստի զեկուցման տևողությունը՝ 15 րոպե։

 

11:40 - 11:50  Սրճադադար

 

ԱՌԱՋԻՆ ՆԻՍՏ

նիստավարներ՝ Տորք Դալալյան, Նվարդ Վարդանյան

11:50 - 14:20

 

 • Նվարդ Վարդանյան (ԵՊՀ / ՀԱԻ, բ.գ.թ.)

            Ավելը և ավելածուն. իմաստաբանական որոշ դիտարկումներ

 • Տաթևիկ Շախկուլյան (ԿԹԻ / ԱԻ, ա.գ.թ.)

            Սասունցի Դավթի կերպարի երաժշտական մարմնավորման մի դիտանկյուն

 • Սերգեյ Վարդանյան (ՀԱԻ)

            Մուսուլման համշենահայերից գրառված մի զվարճախոսության տարբերակների     համեմատությունը հայկական, թուրքական և պարսկական փոփոխակների հետ

 • Անահիտ Մխիթարյան (ՄՄ, պ.գ.թ.)

            Վեմի պսակ

 • Տորք Դալալյան (ՀԱԻ, բ.գ.թ.)

            Վիպական մի մոտիվի արտացոլումը «Երգք վիպասանաց» էպոսում և             «Շահնամե»-ում

14:20 – 15:00              ԸՆԴՄԻՋՈՒՄ

 

ԵՐԿՐՈՐԴ ՆԻՍՏ

նիստավարներ՝ Թամար Հայրապետյան, Արմեն Սարգսյան

15:00 – 18:00

 

 • Արուսյակ Սահակյան (ՀԱԻ, բ.գ.թ.)

            Կրկնակի գրառումներ

 • Արմեն Պետրոսյան (ՀԱԻ / ՄՄ, բ.գ.դ.)

            Առասպելաբանական կերպարների արտացոլումը հայկական էպոսում

 • Էսթեր Խեմչյան (ՀԱԻ, բ.գ.թ.)

            Անմահության մոտիվը հայ բանահյուսության ալեքսանդրյան սյուժեներում

 • Արմեն Սարգսյան (ՀԱԻ, բ.գ.դ.)

            Հայ ժողովրդական երգիծական մանրապատումների և զվարճախոսությունների կապը հեքիաթի ժանրի հետ

 • Մարինե Խեմչյան (ՀԱԻ)

            Հրաշագործ առարկաները հայկական հրաշապատում հեքիաթներում

 

 

Հունիսի 27, չորեքշաբթի, 2018 թ.

ՀՀ ԳԱԱ նախագահություն, Կլոր դահլիճ. Մարշալ Բաղրամյան, 24

 

ԱՌԱՋԻՆ ՆԻՍՏ

նիստավարներ՝ Էսթեր Խեմչյան, Հասմիկ Գալստյան

10:00 – 12:00

 

 • Հասմիկ Խաչատրյան (ԼԻ, բ.գ.թ.)

            Ծիսապաշտամունքային որոշ բառեր Համշենի բարբառում

 • Հայկանուշ Մեսրոպյան (ԼԻ, բ.գ.դ.)

            Հոգեհաց և այգողք հասկացությունների բարբառային համարժեքները

 • Լուսինէ Աւետիսեան (ԳԻ, բ.գ.թ.)

            «Աղջիկ» բառի ստուգաբանութեան փորձ՝ լեզուաբանական, գրականագիտական        եւ առասպելաբանական դիտանկիւնների համադրմամբ

 • Ջեմմա Բառնասյան (ԼԻ, բ.գ.թ.)

            Բառանվանողական-բառիմաստային հետաքրքիր ձևեր հայերենի բարբառներում

 

 

            12:00 – 12:15  Սրճադադար    

 

ԵՐԿՐՈՐԴ ՆԻՍՏ

նիստավարներ՝ Յակոբ Չոլաքեան, Քրիստինա Այվազյան

12:15 – 14:15

 

 • Լուսինե Վարդանյան (ԳԻ, բ.գ.թ.)

            Ողբի ժանրի՝ Արիստակես Լաստիվերցու մեկնությունները

 • Աննա Պողոսյան

            Կ. Մելիք-Օհանջանյանը՝ «Սասնա ծռեր» հերոսավեպի մոկաց պատումների             գրառող և հրատարակիչ

 • Լուսինե Ղռեջյան (ՀԱԻ, բ.գ.թ.)

            Ասույթաբանական բանահյուսության դրսևորումը Գեղարքունիքի                                     տարածաշրջանում (ըստ 2000-2017թթ. գրառած նյութերի)

 • Հասմիկ Հարությունյան (ԵՊՀ, պ.գ.թ.)

            Կաթը և կաթնամթերքը բանահյուսական նյութերում

 

 

14:15 - 15:00              ԸՆԴՄԻՋՈՒՄ

 

ԵՐՐՈՐԴ ՆԻՍՏ

նիստավարներ՝ Հայկանուշ Մեսրոպյան, Լուսինե Ղռեջյան

15:00 – 17:00

 

 • Քրիստինա Այվազյան (ՀԱԻ)

            Կրոնական հեքիաթները՝ ըստ Աարնե-Թոմփսոնի «Ժողովրդական հեքիաթների         տիպերը» միջազգային համացույցի

 • Սուսաննա Ադամյան (ՀԱԻ, պ.գ.թ.), Հասմիկ Գալստյան (ՀԱԻ)

         Մեսրոպ արքեպիսկոպոս Սմբատյանցի (1833-1911) բանասիրական վաստակը

 • Նարինե Վարդանյան (ԳՄԿ, բ.գ.թ.)

            Բանահյուսական և գրական հեքիաթի լեզվի և ոճի մի քանի հարցեր

 • Լուսինե Հայրիյան (ՀԱԻ, բ.գ.թ.)

            «Ժուկով-ժամանակով» բանահյուսական կայուն բանաձևը հեղինակային                հեքիաթներում ու գրական-գեղարվեստական մշակումներում

 

Զեկուցման համար տրվում է 20 րոպե։

Հարցերի համար՝ 10 րոպե։

 

17:15 – 17:30 Սրճադադար

 

17:30 – 18:00              ՔՆՆԱՐԿՈՒՄ ԵՒ ԱՄՓՈՓՈՒՄ

 

ՀԱՊԱՎՈՒՄՆԵՐ

 

ԵՊՀ – Երևանի պետական համալսարան

ԿԹԻ – Կոմիտասի թանգարան-ինստիտուտ

ՀՀ ԳԱԱ – Հայաստանի Հանրապետության Գիտությունների ազգային ակադեմիա

 • ԱԻ – Արվեստի ինստիտուտ
 • ԳԻ – Մ. Աբեղյանի անվան գրականության ինստիտուտ
 • ԳՄԿ – Գիտակրթական միջազգային կենտրոն
 • ԼԻ – Հ. Աճառյանի անվան լեզվի ինստիտուտ
 • ՀԱԻ – Հնագիտության եւ ազգագրության ինստիտուտ

ՄՄ – Մեսրոպ Մաշտոցի անվան Մատենադարան

 

 

Send to