Երիտասարդ գիտնականների 15-րդ միջազգային գիտաժողով. «Հնագիտություն, ազգաբանություն, բանագիտություն. միջգիտակարգային մոտեցումներ»

Չոր, 11/08/2017 - 10:00 - Ուրբ, 11/10/2017 - 18:00

 

ՀՆԱԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆ, ԱԶԳԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆ, ԲԱՆԱԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆ.

ՄԻՋԳԻՏԱԿԱՐԳԱՅԻՆ ՄՈՏԵՑՈՒՄՆԵՐ

Երիտասարդ գիտնականների 15-րդ միջազգային գիտաժողով 

ՀՀ ԳԱԱ Հնագիտության և ազգագրության ինստիտուտ, Երևան

8-10 նոյեմբեր, 2017

 

ՀՀ ԳԱԱ ՀԱԻ Երիտասարդ գիտնականների խորհուրդը հրավիրում է հետա­զո­տող­նե­րի, գիտաշխատողների և ասպիրանտների (մինչև 40 տարեկան)՝ մաս­նակ­ցելու հերթա­կան 15-րդ միջազգային գիտաժողովին: Այն միջգիտակարգային է և ընդգրկում է  հետևյալ  ոլորտ­ները.

  • Հնագիտություն
  • Ազգագրություն և մշակութային մարդաբանություն
  • Բանագիտություն և բանահյուսություն

Մասնակցության համար անհրաժեշտ է ներկայացնել ՝

  1. Աբստրակտ՝ Word տարբերակով, Sylfaen տառատեսակով, հայերեն կամ անգ­լե­րեն լեզուներով` առավելագույնը 300 բառ: Այն ձևա­վորել նշված հաջոր­դա­­­կա­նությամբ՝ հեղինակի անուն, ազգանուն, հաստատություն, զեկուցման վեր­­նա­գիր, բանալի բառեր` մինչև 10-ը: Աբստրակտը պետք է արտահայտի հե­տա­­զո­տու­թյան համառոտ բնութա­գիրը, առաջադրված խնդիրը՝ հստակ նշելով զե­կուցման տեսական մոտե­ցում­ները և մեթոդաբանությունը:
  2. Մասնակցության հայտ (ներբեռնել նմուշը):

Մասնակցության հայտը և աբստրակտը ուղարկել հետևյալ էլ. հասցեներին ysc@iae.am cc: ysc.iae.arm@gmail.com մինչև 2017 թ. հունիսի 16-ը  (ուշացած հայ­տե­րը չեն ընդունվելու):

Ընտրված զեկուցումների մասին կտեղեկացնենք էլ.-փոս­տով` մինչև 2017 թ. հուլիսի 16-ը։

Ընտրված զեկուցումների աշխատանքային տեքստերը (մոտ 3000 բառ) ուղարկել մինչև 2017 թ. հոկտեմբերի 25-ը:

Գիտաժողովի աշխատանքային լեզուներն են հայերենը, անգլերենը և ռուսե­րենը: Հնա­րա­վոր է նաև առցանց զեկուցման տարբերակ: Զեկուցումների տևողությունը` 15 րոպե:

Գիտաժողովին ներկայացված և խմբա­գրական խորհրդի հավանությանն արժա­նացած զե­կու­ցումները կհրատարակվեն գիտական հոդ­վածների տեսքով։

Հրավիրող կողմը կապահովի արտերկրի մասնակիցների գիշերավարձը:

Լրացուցիչ տեղեկությունների համար կարող եք գրել ysc.iae.arm@gmail.com հասցեին:

 

Ամենամյա գիտաժողովը կազմակերպում է ՀՀ ԳԱԱ ՀԱԻ ԵԳԽ-ը
Հասցե` Երևան, 0025, Չարենցի փ., 15
Հեռ.` (+374) 10 55 68 96,  Էլ. հասցե info@iae.am

Շտեմարան

ՀԱԻ ԵԳ 15-րդ գիտաժողովի ամփոփագրեր / IAE YS 15th conference abstracts

ՀԱԻ ԵԳ 15-րդ գիտաժողովի ամփոփագրեր / IAE YS 15th conference abstracts

Երիտասարդ գիտնականների 15-րդ միջազգային գիտաժողովի՝ «Հնագիտություն, ազգաբանություն, բանագիտություն. միջգիտակարգային մոտեցումներ» ամփոփագրեր

Աղբյուր / Source: 
ՀԱԻ
Տարի / Year: 
2017
No.: 
15
Վայր / Place: 
Yerevan
Երկիր / Country: 
Armenia
Ֆայլեր / Files: 
ՀԱԻ ԵԳ 15-րդ գիտաժողովի ծրագիր / IAE YS 15th conference program

ՀԱԻ ԵԳ 15-րդ գիտաժողովի ծրագիր / IAE YS 15th conference program

Երիտասարդ գիտնականների 15-րդ միջազգային գիտաժողովի՝ «Հնագիտություն, ազգաբանություն, բանագիտություն. միջգիտակարգային մոտեցումներ» ծրագիր

Հեղինակներ / Authors: 
Աստղիկ Բաբաջանյան
Աղբյուր / Source: 
ՀԱԻ
Տարի / Year: 
2017
Վայր / Place: 
Երևան
Երկիր / Country: 
Հայաստան
Ֆայլեր / Files: 
Պիտակ / Tag: 
գիտաժողով
ԵԳԽ
երիտասարդ գիտնականներ
երիտասարդ գիտնականների խորհուրդ

Send to