Ավանդականը և արդիականը հայ ժողովրդական մշակույթում

Չոր, 11/18/2015 - 10:00 - Ուրբ, 11/20/2015 - 17:30

2015 թ. նոյեմբերի 18-20-ը հրավիրվում է ՀՀ ԳԱԱ հնագիտության և ազգագրության ինստիտուտի «Ավանդականը և արդիականը հայ ժողովրդական մշակույթում» գիտաժողովը։
Գիտաժողովի նիստերը կկայանան ինստիտուտի գրադարանի դահլիճում։
Զեկուցումների համար տրվում է 15-ական րոպե, հարցերի համար – 5-ական րոպե։ Քննարկումները՝ նիստերի ավարտին։

Գիտաժողովի ծրագիրը կցված է ստորև: