«Հայոց տոնածիսական մշակույթ»

Հայոց տոնածիսական մշակույթ

Լույս է տեսել մեր ինստիտուտի աշխատակից պատմական գիտությունների դոկտոր, պրոֆեսոր Սամվել Մկրտչյանի հեղինակած «Հայոց տոնածիսական մշակույթ» մենագրությունը:

Մկրտչյան Ս․Ս․ 2016. Հայոց տոնածիսական մշակույթ․ Երևան, «Գիտություն», 400 էջ:

Աշխատությունը հասանելի է ինստիտուտի գրադարանում: