«Հիվանդության և բուժման առասպելույթը հայկական հեքիաթներում»․ հեղ․ Եվա Զաքարյան

 

Հրատարակվել է ինստիտուտի աշխատակից Եվա Զաքարյանի «Հիվանդության և բուժման առասպելույթը հայկական հեքիաթներում» մենագրությունը: Աշխատանքը առկա է ինստիտուտի գրադարանում:

 

 

Send to