ՀՀ բնակչության խոշոր ներէթնիկ խմբերի կառուցվածքը, քարտեզի կազմում (մասշտաբ 1 : 200 000)

ՀՀ ներկա տարածքը հանգրվանել է XIX-XX դա­րերում Արևմտյան Հայաստանից, Պարս­կաս­­տանից և այլ վայրերից տեղա­հան­ված և գաղ­­թած հարյուր հազարավոր հայերի: Թե­ման նպատակ ունի արխի­վային, գրավոր և դաշ­տային նյութերի հա­մադրամամբ ճշ­գր­տել ժողովրդագրա­կան տվյալները, ներ­կա­յաց­նելով ինչպես շարադրանքով, այնպես էլ պատ­կերել խոշորամասշտաբ քարտեզով: Քար­­տեզը պարու­նա­կելու է ՀՀ բոլոր բնա­կա­վայ­­րե­րն իրենց վարչական սահմաններով, իսկ գունա­բա­ժանումով ցույց է տրվե­լու խո­շոր ներէթ­նիկ խմբերի` արևմտա­հայե­րի, արև­ել­ա­հայերի և խառը բնակչության առ­կա­յու­թյունը:

 

Համլետ Սարգսյան