Հայոց հասարակական մշակույթի դրսևորումները խորհրդային շրջանում և դրա արդի զարգացումները