Աշխատանքային միգրացիայի սոցիալ-մշակութային փոխակերպումները Հայաստանում

Թեմային նպատակն է  բացահայտել աշխատանքային միգրացիայի հետևանքով   հայ  էթնոսի սոցիալական կառուցվածքում,  մասնավորապես միգրանտների ուղղահայաց և հորզոնական  շարժունությունում, սոցիալ-մասնագիտական   խմբերում  տեղի ունեցող փոխակերպումները:    Խնդիր է դրվում   ուսումնասիրել նաև  միջէթնիկ շփումների  ազդեցությունը  միգրանտների սոցիոնորմատիվ և  հումանիտար մշակույթի, այդ թվում` ընտանիքի մոդելի և ներընտանեկան  հարաբերությունների   վրա:

 

Միհրան Գալստյան