Հայաստանյան արդի քաղաքացիական շարժումները մարդաբանական տեսանկյունից