Ժամանակակից կրոնական պրակտիկաները Հայաստանի հանրապետության գյուղական բնակչության միջավայրում: Ժողովրդական կրոնական վարքի դինամիկան: