Տոնական մշակույթի արդի զարգացումները. ավանդականի վերադարձ, արդիականի ներթափանցում և ներդրում