Գյումրու խորհրդային և հետխորհրդային ուրբանիստական գործընթացներն ու քաղաքային առօրյան