Հետխորհրդային Հայաստանի կանանց մասնագիտական և ոչ մասնագիտական զբաղմունքի մարդաբանական ուսումնասիրություն