Արամի առասպելը հնդեվրոպական առասպելաբանության համատեքստում և հայոց ազգածագման խնդիրը

Հեղինակներ / Authors: 
Ա.Պետրոսյան
Տարի / Year: 
1997
Վայր / Place: 
Երևան