Սեմինարներ

<a href="/hy/events-and-activities/1003">«ՀԱՅԿԱԿԱՆ ՍՓՅՈՒՌՔԻ ՆԵՐՈՒԺԻ ՈՒՍՈՒՄՆԱՍԻՐՄԱՆ ԵՎ ՔԱՐՏԵԶԱԳՐՄԱՆ ՄՈԴԵԼԻ ՄՇԱԿՈՒՄԸ» թեմայով միջազգային սեմինար-քննարկում</a>

                                                                                                     

 

ՀՀ ԳԱԱ ՀՆԱԳԻՏՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ԱԶԳԱԳՐՈՒԹՅԱՆ ԻՆՍՏԻՏՈՒՏԻ

ՍՓՅՈՒՌՔԻ ՀԵՏԱԶՈՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԲԱԺԻՆԸ

<a href="/hy/events-and-activities/1002">«Համագործակցության խնդիրներն և սկզբունքները Սփյուռքի նոր մարտահրավերների համատեքստում» թեմայով առցանց միջազգային սեմինար-քննարկում</a>

Սույն թվականի սեպտեմբերի 3-ին ՀՀ ԳԱԱ Հնագիտության և ազգագրության ինստիտուտի Սփյուռքի հետազոտությունների բաժինը կազմակերպում է առցանց միջազգային սեմինար-քննարկում`  «Համագործակցության խնդիրներն և սկզբունքները  Սփյուռքի նոր մարտահրավերների համատեքստում» թեմայով: 

 

Օրակարգում կլինեն հետևյալ հարցերը՝ 

 

1.ՀՀ և սփյուռքի մտավոր ներուժի հավաքագրման նպատակները և խնդիրները, 

 2.Ցանցային մեխանիզմների ներդրումը  սփյուռքի ուսումնասիրման գործընթացներում,  

 3.Սփյուռքագետների ցանցի ձևավորման սկզբունքները և հեռանկարները: 

<a href="/hy/events-and-activities/989">«Կ. Գ. Յունգ - 145». Շարժական սրբություններ. մասունք, խաչ, պաշտամունքային գիրք</a>

 

«Կ. Գ. Յունգ - 145» միջոցառումների շրջանակում ՀՀ ԳԱԱ Հնագիտության և ազգագրության ինստիտուտը և ԳիՀԻ հայագետների և հոգեբանների միավորումը ս. թ. հուլիսի 2-ին, 3-ին, 9-ին, 10-ին և 11-ին անցկացնում է սեմինարների շարք:

 

Սեմինար․ «Շարժական սրբություններ. մասունք, խաչ, պաշտամունքային գիրք» (2019-2020 թթ. Գյուլբենկյան հիմնադրամի դրամաշնորհով կատարված հետազոտության նախնական արդյունքներ),
բանախոս. Լիլիթ Սիմոնյան

 

<a href="/hy/events-and-activities/988">«Կ. Գ. Յունգ - 145». Յունգյան անալիտիկ հոգեբանությունը և կրոնը (բոլորի համար), բանախոս. Լիլիթ Սիմոնյան</a>

 

«Կ. Գ. Յունգ - 145» միջոցառումների շրջանակում ՀՀ ԳԱԱ Հնագիտության և ազգագրության ինստիտուտը և ԳիՀԻ հայագետների և հոգեբանների միավորումը ս. թ. հուլիսի 2-ին, 3-ին, 9-ին, 10-ին և 11-ին անցկացնում է սեմինարների շարք:

 

Սեմինար․ «Յունգյան անալիտիկ հոգեբանությունը և կրոնը (բոլորի համար)», բանախոս. Լիլիթ Սիմոնյան

<a href="/hy/events-and-activities/987">«Կ. Գ. Յունգ - 145». Յունգյան տեսությունների կիրառումը հայագիտական ուսումնասիրությունների մեջ: Խորհրդանիշներ և դրանց վերլուծությունը</a>

 

«Կ. Գ. Յունգ - 145» միջոցառումների շրջանակում ՀՀ ԳԱԱ Հնագիտության և ազգագրության ինստիտուտը և ԳիՀԻ հայագետների և հոգեբանների միավորումը ս. թ. հուլիսի 2-ին, 3-ին, 9-ին, 10-ին և 11-ին անցկացնում է սեմինարների շարք:

<a href="/hy/events-and-activities/952">Սեմինար․ «Սուրբ համարվող ձեռագրերի, հնատիպ գրքերի և դրանց շուրջ ձևավորված խորհրդանշական հարուստ մշակույթի ուսումնասիրությունը»</a>

Paleoseismicity and archeoseismicity – study cases of Iran, Italia, France (Dr. Olivier Bellier)

 

This lecture will be focused on the archeoseismicity and palaeoseismology (Iran, Italia and France). The relationship between earthquakes and tectonics (including plate tectonics) will be presented as well as the use of archaeology to characterize past earthquakes. Palaeoseismicity will be also investigated in addition of the archaeological data to understand and define the landscape changes.

<a href="/hy/events-and-activities/906">Հնասեյսմիկայնություն. դիպվածներ Իրանից, Իտալիայից և Ֆրանսիայից (Օլիվյե Բելյե)</a>

 

Paleoseismicity and archeoseismicity – study cases of Iran, Italia, France

Dr. Olivier Bellier, directeur du Centre Europeen de Recherche et d'Enseignement de Geosciences de l'Environnement
CEREGE - UM 34 AIX-MARSEILLE UNIVERSITE, CNRS, IRD, Collège de France, INRA

 

 

Quaternary landscapes in the Lesser Caucasus, geomorphic response to climate changes and human occupations

 

This lecture will encompass 17 years of research in the Caucasus in the frame of international collaborations working together on climate, landscape changes, and archaeology.

The impact of the Caspian sea relative level changes on the hydrosystem and prehistoric settlements will be explained. This to the discovering of the oldest water management and irrigation structures known, linked to climate and development of the Neolithic societies in the Lesser Caucasus.

 

<a href="/hy/events-and-activities/903">Չորրորդական ժամանակաշրջանի լանդշաֆտները Փոքր Կովկասում. կլիմայական փոփոխությունների և մարդու գործունեության արտացոլումը գեոմորֆոլոգիայի վրա</a>

 

Այս դասախոսության ժամանակ ամփոփ անդրադարձ կարվի միջազգային համագործակցությունների շրջանակներում Կովկասի կլիմայի, լանդշաֆտի փոփոխությունների եւ հնագիտության մեր 17 տարվա հետազոտությունների արդյունքներին:

Դասախոսության ընթացքում կբացատրենք Կասպից ծովի հարաբերական մակարդակի փոփոխությունների ազդեցությունը տարածաշրջանի հիդրոհամակարգի եւ նախապատմական բնակավայրերի վրա: Կներկայացնենք ջրային ռեսուրսների կառավարման եւ ոռոգման հայտնի ամենահին կառույցները, որոնք կապված են Փոքր Կովկասի կլիմայի և նորքարեդարյան հասարակությունների զարգացման հետ:

Subscribe to RSS - Սեմինարներ