ՀՀ ԳԱԱ ՀՆԱԳԻՏՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ԱԶԳԱԳՐՈՒԹՅԱՆ ԻՆՍՏԻՏՈՒՏ - Մատենաշար https://iae.am/hy/matenashar hy Հայ ազգագրություն և բանահյուսություն 15 https://iae.am/hy/node/826 <div class="field field-name-field-top-image field-type-image field-label-hidden"><div class="field-items"><div class="field-item even"><img src="https://iae.am/sites/default/files/styles/750/public/Scan_16.jpg?itok=-HcjAvRU" width="750" height="1105" alt="" /></div></div></div><div class="field field-name-body field-type-text-with-summary field-label-hidden"><div class="field-items"><div class="field-item even"><p class="rtejustify">Ժողովածուն ներկայացնում է պատմական Արցախի լեռնային բնակավայրից 1970-ական թվականներին գրի առած հեքիաթների, զրույցների, մանրապատում զվարճախոսությունների, ավանդությունների, երգերի, մականունների, դարձվածաբանական բանահյուսության նմուշներ, որոնք լույս են տեսնում առաջին անգամ։<br /> Հասցեագրվում է հայկական բանահյուսությամբ հետաքրքրվողներին և ընթերցող լայն շրջաններին։</p> </div></div></div><div class="field field-name-field-type field-type-taxonomy-term-reference field-label-hidden"><div class="field-items"><div class="field-item even"><a href="/hy/matenashar">Մատենաշար</a></div></div></div> Tue, 03 Apr 2018 12:39:55 +0000 Սմբատ Հակոբյան 826 at https://iae.am https://iae.am/hy/node/826#comments Հայ ազգագրություն և բանահյուսություն 9 https://iae.am/hy/node/809 <div class="field field-name-field-top-image field-type-image field-label-hidden"><div class="field-items"><div class="field-item even"><img src="https://iae.am/sites/default/files/styles/750/public/Scan_14.jpg?itok=6TrxQoH9" width="750" height="1031" alt="" /></div></div></div><div class="field field-name-field-type field-type-taxonomy-term-reference field-label-hidden"><div class="field-items"><div class="field-item even"><a href="/hy/matenashar">Մատենաշար</a></div></div></div> Fri, 02 Feb 2018 09:42:09 +0000 Սմբատ Հակոբյան 809 at https://iae.am https://iae.am/hy/node/809#comments Հայ ազգագրություն և բանահյուսություն 8 https://iae.am/hy/node/807 <div class="field field-name-field-top-image field-type-image field-label-hidden"><div class="field-items"><div class="field-item even"><img src="https://iae.am/sites/default/files/styles/750/public/Scan_12.jpg?itok=i7a6ba-V" width="750" height="1031" alt="" /></div></div></div><div class="field field-name-field-type field-type-taxonomy-term-reference field-label-hidden"><div class="field-items"><div class="field-item even"><a href="/hy/matenashar">Մատենաշար</a></div></div></div> Fri, 02 Feb 2018 09:27:07 +0000 Սմբատ Հակոբյան 807 at https://iae.am https://iae.am/hy/node/807#comments Հայ ազգագրություն և բանահյուսություն 11 https://iae.am/hy/node/755 <div class="field field-name-field-top-image field-type-image field-label-hidden"><div class="field-items"><div class="field-item even"><img src="https://iae.am/sites/default/files/styles/750/public/Scan_10.jpg?itok=XPx4ql1W" width="750" height="1089" alt="" /></div></div></div><div class="field field-name-field-type field-type-taxonomy-term-reference field-label-hidden"><div class="field-items"><div class="field-item even"><a href="/hy/matenashar">Մատենաշար</a></div></div></div> Mon, 23 Oct 2017 09:42:20 +0000 Սմբատ Հակոբյան 755 at https://iae.am https://iae.am/hy/node/755#comments Հայ ազգագրություն և բանահյուսություն 10 https://iae.am/hy/node/753 <div class="field field-name-field-top-image field-type-image field-label-hidden"><div class="field-items"><div class="field-item even"><img src="https://iae.am/sites/default/files/styles/750/public/Scan_8.jpg?itok=S_1LZkDk" width="750" height="1080" alt="" /></div></div></div><div class="field field-name-field-type field-type-taxonomy-term-reference field-label-hidden"><div class="field-items"><div class="field-item even"><a href="/hy/matenashar">Մատենաշար</a></div></div></div> Mon, 23 Oct 2017 09:38:45 +0000 Սմբատ Հակոբյան 753 at https://iae.am https://iae.am/hy/node/753#comments Հայ ազգագրություն և բանահյուսություն 4 https://iae.am/hy/node/733 <div class="field field-name-field-top-image field-type-image field-label-hidden"><div class="field-items"><div class="field-item even"><img src="https://iae.am/sites/default/files/styles/750/public/Scan_6.jpg?itok=-6TntFba" width="750" height="1028" alt="" /></div></div></div><div class="field field-name-field-type field-type-taxonomy-term-reference field-label-hidden"><div class="field-items"><div class="field-item even"><a href="/hy/matenashar">Մատենաշար</a></div></div></div> Sun, 30 Jul 2017 10:59:24 +0000 Սմբատ Հակոբյան 733 at https://iae.am https://iae.am/hy/node/733#comments Հայ ազգագրություն և բանահյուսություն 3 https://iae.am/hy/node/731 <div class="field field-name-field-top-image field-type-image field-label-hidden"><div class="field-items"><div class="field-item even"><img src="https://iae.am/sites/default/files/styles/750/public/Scan_4.jpg?itok=xP0aNySX" width="750" height="1026" alt="" /></div></div></div><div class="field field-name-field-type field-type-taxonomy-term-reference field-label-hidden"><div class="field-items"><div class="field-item even"><a href="/hy/matenashar">Մատենաշար</a></div></div></div> Sun, 30 Jul 2017 10:06:51 +0000 Սմբատ Հակոբյան 731 at https://iae.am https://iae.am/hy/node/731#comments Հայ ազգագրություն և բանահյուսություն 2 https://iae.am/hy/node/721 <div class="field field-name-field-top-image field-type-image field-label-hidden"><div class="field-items"><div class="field-item even"><img src="https://iae.am/sites/default/files/styles/750/public/Scan_2.jpg?itok=pRWHrRoO" width="750" height="1014" alt="" /></div></div></div><div class="field field-name-field-type field-type-taxonomy-term-reference field-label-hidden"><div class="field-items"><div class="field-item even"><a href="/hy/matenashar">Մատենաշար</a></div></div></div> Mon, 12 Jun 2017 19:11:41 +0000 Սմբատ Հակոբյան 721 at https://iae.am https://iae.am/hy/node/721#comments Հայ ազգագրություն և բանահյուսություն 1 https://iae.am/hy/node/719 <div class="field field-name-field-top-image field-type-image field-label-hidden"><div class="field-items"><div class="field-item even"><img src="https://iae.am/sites/default/files/styles/750/public/Scan_0.jpg?itok=YwcU9EUo" width="750" height="1024" alt="" /></div></div></div><div class="field field-name-field-type field-type-taxonomy-term-reference field-label-hidden"><div class="field-items"><div class="field-item even"><a href="/hy/matenashar">Մատենաշար</a></div></div></div> Fri, 02 Jun 2017 20:00:55 +0000 Սմբատ Հակոբյան 719 at https://iae.am https://iae.am/hy/node/719#comments