Error message

 • Warning: ini_set(): Session ini settings cannot be changed after headers have already been sent in drupal_environment_initialize() (line 699 of /home/iaeam/public_html/includes/bootstrap.inc).
 • Warning: ini_set(): Session ini settings cannot be changed after headers have already been sent in drupal_environment_initialize() (line 700 of /home/iaeam/public_html/includes/bootstrap.inc).
 • Warning: ini_set(): Session ini settings cannot be changed after headers have already been sent in drupal_environment_initialize() (line 701 of /home/iaeam/public_html/includes/bootstrap.inc).
 • Warning: ini_set(): Session ini settings cannot be changed after headers have already been sent in drupal_environment_initialize() (line 704 of /home/iaeam/public_html/includes/bootstrap.inc).
 • Warning: ini_set(): Session ini settings cannot be changed after headers have already been sent in drupal_environment_initialize() (line 706 of /home/iaeam/public_html/includes/bootstrap.inc).
 • Warning: ini_set(): Session ini settings cannot be changed after headers have already been sent in include_once() (line 302 of /home/iaeam/public_html/sites/default/settings.php).
 • Warning: ini_set(): Session ini settings cannot be changed after headers have already been sent in include_once() (line 303 of /home/iaeam/public_html/sites/default/settings.php).
 • Warning: ini_set(): Session ini settings cannot be changed after headers have already been sent in include_once() (line 311 of /home/iaeam/public_html/sites/default/settings.php).
 • Warning: ini_set(): Session ini settings cannot be changed after headers have already been sent in include_once() (line 318 of /home/iaeam/public_html/sites/default/settings.php).
 • Warning: ini_set(): Session ini settings cannot be changed after headers have already been sent in drupal_settings_initialize() (line 826 of /home/iaeam/public_html/includes/bootstrap.inc).
 • Warning: ini_set(): Session ini settings cannot be changed after headers have already been sent in drupal_settings_initialize() (line 835 of /home/iaeam/public_html/includes/bootstrap.inc).
 • Warning: session_name(): Session name cannot be changed after headers have already been sent in drupal_settings_initialize() (line 838 of /home/iaeam/public_html/includes/bootstrap.inc).
 • Warning: session_set_save_handler(): Session save handler cannot be changed after headers have already been sent in drupal_session_initialize() (line 245 of /home/iaeam/public_html/includes/session.inc).
 • Warning: session_id(): Session ID cannot be changed after headers have already been sent in drupal_session_initialize() (line 269 of /home/iaeam/public_html/includes/session.inc).
 • Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home/iaeam/public_html/index.php:4) in drupal_send_headers() (line 1555 of /home/iaeam/public_html/includes/bootstrap.inc).
 • Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home/iaeam/public_html/index.php:4) in drupal_send_headers() (line 1555 of /home/iaeam/public_html/includes/bootstrap.inc).
 • Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home/iaeam/public_html/index.php:4) in drupal_send_headers() (line 1555 of /home/iaeam/public_html/includes/bootstrap.inc).
 • Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home/iaeam/public_html/index.php:4) in drupal_send_headers() (line 1555 of /home/iaeam/public_html/includes/bootstrap.inc).
 • Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home/iaeam/public_html/index.php:4) in drupal_send_headers() (line 1555 of /home/iaeam/public_html/includes/bootstrap.inc).
 • Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home/iaeam/public_html/index.php:4) in drupal_send_headers() (line 1555 of /home/iaeam/public_html/includes/bootstrap.inc).
 • Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home/iaeam/public_html/index.php:4) in drupal_send_headers() (line 1555 of /home/iaeam/public_html/includes/bootstrap.inc).

Արմեն Սարգսյան

Արմեն Սարգսյան-ի նկարը

Արմեն Սարգսյան

Արմեն Սարգսյան-ի նկարը
Գիտական աստիճան: 
Բանասիրական գիտությունների դոկտոր
Պաշտոն: 
Առաջատար գիտաշխատող
Մասնագիտություն: 
բանասեր, բանագետ
Աշխատում է ՀԱԻ-ում սկսած: 
2005
Հետազոտությունների ոլորտները: 
Գրականության և բանահյուսության փոխառնչության հարցեր
Մանկական բանահյուսություն
Հայ ժողովրդական երգիծական մանրապատումներ և զվարճախոսություններ, մանկական զվարճախոսություն
Երկխոսական և միախոսական առածներ
Գիտական հրապարակումները: 

 

Ա. ԳՐՔԵՐ ԵՎ ԳՐՔՈՒՅԿՆԵՐ

1. Բանահավաքչական աշխատանքների կազմակերպումը ակումբային հիմնարկներում (մեթոդական ցուցումներ), ՀՍՍՀ կուլտորայի մինիստրության ժողստեղծագործության և կուլտլուսաշխատանքի գիտամեթոդական կենտրոն, Եր., 1981, 10 էջ:

2. Բանահյուսական նյութերի գրառման ձևերն ու մեթոդները (մեթոդական ցուցումներ), ՀՍՍՀ կուլտորայի մինիստրության ժողստեղծագործության և կուլտլուսաշխատանքի գիտամեթոդական կենտրոն, Եր., 1982, 27 էջ:

 

Ա. ԳՐՔԵՐ ԵՎ ԳՐՔՈՒՅԿՆԵՐ

1. Բանահավաքչական աշխատանքների կազմակերպումը ակումբային հիմնարկներում (մեթոդական ցուցումներ), ՀՍՍՀ կուլտորայի մինիստրության ժողստեղծագործության և կուլտլուսաշխատանքի գիտամեթոդական կենտրոն, Եր., 1981, 10 էջ:

2. Բանահյուսական նյութերի գրառման ձևերն ու մեթոդները (մեթոդական ցուցումներ), ՀՍՍՀ կուլտորայի մինիստրության ժողստեղծագործության և կուլտլուսաշխատանքի գիտամեթոդական կենտրոն, Եր., 1982, 27 էջ:

3. Պարույր Սևակը մանկագիր, Երև., 2004, հեղինակային հրատարակություն, 74 էջ:

4. Պարույր Սևակ.Իմաստուն մտքերի աշխարհում, «Հայաստան» հրատ., Եր., 2004, 124 էջ:

5. Պարույր Սևակը և ժողովրդական բանահյուսությունը (սեղմագիր), Եր., 2005, 18 էջ:

6. Ոչ նյութական մշակութային ժառանգություն. դասակարգումն ու չափորոշիչները (համահեղինակ), «Հայ ժողովրդական բանահյուսություն» բաժինը,  ԳԱԱ ՀԱԻ, Մշակույթի նախարարություն, Եր., «Հայաստան» հրատ., 2009, 128 էջ:

7. Պարույր Սևակը և ժողովրդական բանահյուսությունը, «Գիտություն» հրատ., Եր., 2010, 314 էջ:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

8. Հայ ժողովրդական առակներ (արևելահայերեն), կազմեց և մշակեց Արմեն Սարգսյանը, Եր., «Էդիթ Պրինտ»  հրատ., 2011, 176 էջ:

9. Հայ ժողովրդական առակներ (արևմտահայերեն), կազմեց և մշակեց Արմեն Սարգսյանը, Եր., «Էդիթ Պրինտ»  հրատ., 2012, 176 էջ:

10. Հայ ժողովրդական առակներ (անգլերեն), կազմեց և մշակեց Արմեն Սարգսյանը, «Էդիթ Պրինտ»  հրատ., 2012, 176 էջ:

11. Ականջդ բեր՝ ասեմ. Սևակյան իմաստախոսություններ, Եր., «Էդիթ Պրինտ»  հրատ., 2014, 248 էջ:

12. Դիմանկարի ամբողջացման համար.Սևակյան դիմապատկերներ, Եր., «Էդիթ Պրինտ»  հրատ., 2014, 136 էջ:

13. Մանկական զվարճախոսություններ, Եր., «Գիտություն» հրատ., 2016, 232 էջ:

14. Զավեշտի դրսևորման միջոցները հայ ժողովրդական երգիծական մանրապատումներում և զվարճախոսություններում, Եր., «Գիտություն» հրատ., 2017, 300 էջ:

 

Բ. ԳԻՏԱԿԱՆ ԵՎ ՀԱՎԱՔՉԱԿԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻՆ ՆՎԻՐՎԱԾ ՀՈԴՎԱԾՆԵՐ ՈՒ ՆՍՏԱՇՐՋԱՆՆԵՐՈՒՄ ԿԱՐԴԱՑԱԾ   ԶԵԿՈՒՑՈՒՄՆԵՐԻ ՀԻՄՆԱԴՐՈՒՅԹՆԵՐ

1. Հենց այսօր. «վաղը» ուշ կլինի, «Կուլտուր-լուսավորական աշխատանք»   ամսագիր, Եր., 1980, թիվ 8, էջ 16-19:

2. Տոն, որ պետք է հագնի իր հանդերձը «Հայաստանի աշխատավորուհի» ամսագիր, Եր., 1981, թիվ 7, էջ 17 և 28:

3. Որպեսզի փառատոնը փայլի ազգային տոնի բազմերանգությամբ,  «Կուլտուր-լուսավորական աշխատանք»   ամսագիր, Եր., 1982, թիվ 1, էջ 19-23:

4. Մանկական բանահյուսության հարցի շուրջ (ՀԱԻ, զեկուցումների հիմնադրույթների ժողովածու), Եր., 1982, ԳԱ հրատ., էջ 19-20:

5. Առածային մտածողությունը Պ. Սևակի ստեղծագործություններում (երիտասարդ գիտնականների զեկուցումների թեզիսների-հիմնադրույթների ժողովածու), ՀԱԻ, Եր., 1984, էջ 52-53:

6. Առածային մտածողությունը Պարույր Սևակի ստեղծագործություններում, «Հայոց լեզուն և գրականությունը դպրոցում»  ամսագիր, Եր., 1984, թիվ 6, էջ 52- 56:

7. Պարույր Սևակի բանագիտական հայացքները, Հայ ժողովրդի մշակույթի հարցեր (երիտասարդ գիտնականների զեկուցումների թեզիսների ժողովածու), ՀԱԻ, Եր., 1986, էջ 37-38:

8. Բանահյուսական ժանրերը Պ. Սևակի ստեղծագործություններում, Հայ ժողովրդի մշակույթի հարցեր (ՀԱԻ, երիտասարդ գիտնականների զեկուցումների հիմնադրույթների ժողովածու), Եր՚. 1988, էջ 73-74:

9. Նոր տարի-Նավասարդ, «Հայրենիքի ձայն» շաբաթաթերթ, Եր., 1.01.1988:

10. Պարույր Սևակի լեզվամտածողության ակունքները, Գիտական նյութերի ժողովածու` նվիրված պրոֆեսոր Տ. Ավետիսյանի ծննդյան 60-ամյակին, Վանաձոր-Երևան, «Վան Արյան» հրատ., 2001, էջ 95-98:

11. Պարույր Սևակի բանագիտական հայացքները, «Պատմա-բանասիրական հանդես», Եր., 2006, թիվ 1, էջ 94-114:

12. Պարույր Սևակը և թարգմանական գրականությունը, «Մովսես Խորենացի» հանդես, 2006, թիվ 1-2, էջ 74-82:

13. Աշխարհի ժողովուրդների բանահյուսությունը և Պարույր Սևակը, «Մովսես Խորենացի» հանդես, 2007, թիվ 1-2, էջ 30-43:

14. Հանելուկի ժանրի դրսևորումները Պարույր Սևակի պոեզիայում, «Պատմա-բանասիրական հանդես», Եր., 2007, թիվ 2, էջ 162-171:

15. Արժեքավոր հրատարակություն (գրախոսություն Սարգիս Հարությունյանի «Հայ հմայական և ժողովրդական աղոթքներ» աշխատության վերաբերյալ), «Մովսես Խորենացի» հանդես, 2007, թիվ 1-2, էջ 44-47:

16. Ժողովրդական ասույթաբանության դրսևորումները երգիծական մանրապատումներում, Հայ ժողովրդական մշակույթ, 14-րդ հանրապետական գիտական նստաշրջանի նյութեր, Եր., «Գիտություն» հրատ., 2007, էջ 250-258:

17. Ժողովրդական խոսքի բանաձևային կառույցները Պարույր Սևակի ստեղծագործություններում, «Շնորհ ի վերուստ.Առասպել, ծես, պատմություն», (հոդվածների ժողովածու` նվիրված Սարգիս Հարությունյանի ծննդյան 80-ամյակին), «Գիտություն» հրատ., Եր., 2008, էջ 120-134

18. Պարույր Սևակի բանագիտական հայացքները միջնադարյան տաղերգուներին նվիրված ուսումնասիրություններում (Երևանի Հյուսիսային համալսարանի հիմնադրման 10-ամյակին նվիրված գիտական նստաշրջանի նյութերի ժողովածու), Եր., 2008, էջ 58-70:

19. Հովհաննես Թումանյանը և Պարույր Սևակը, («Թումանյանը և 21-րդ դարը» գիտական նստաշրջանի նյութեր), Երևանի Հյուսիսային համալսարան, Եր., 2009, էջ 83-96:

20. Դառնանք մեր տոհմածառի հաստատուն ճյուղերից մեկը, «Գիտելիք և խորհրդանիշ, հավատալիք և սովորույթ» (Միջազգային 4-րդ գիտաժողովի հոդվածների ժողովածու), Եր., 2009, էջ 232-239:

21. Պարույր Սևակը մանկագիր, «Հասկեր» մանկական գրականության և բանահյուսության տարեգիրք, Եր., Հովհ. Թումանյանի թանգարան, 2010,  էջ 84-95:

22. Հեքիաթի ժանրի դրսևորումները Պարույր Սևակի ստեղծագործություններում, «Ոսկե դիվան» միջազգային հեքիաթագիտական հանդես, պրակ 2, Երևան, Հովհ. Թումանյանի թանգարան, 2010, էջ 156-164:

23.Հեքիաթի զարգացումը բանահյուսական և գրական միջավայրում, Հեքիաթի ժանրի դրսևորումները Պարույր Սևակի ստեղծագործություններում, (Գիտաժողովի ծրագիր և թեզիսներ), Հովհ. Թումանյանի թանգարան, 30-31 մարտի, 2010, էջ 30-31:

24. Լոռու երգիծական մանրապատումները (պատմական և կառուցվածքային համառոտ անդրադարձ), Հայ Ժողովրդական մշակույթ–15,ՀԱԻ-ի 50-ամյակին  նվիրված գիտական հոդվածների ժողովածու, Եր., «Գիտություն» հրատ, 2010, էջ 507-517:

25. Բանահյուսության տեսակները Պ. Սևակի ստեղծագործություններում. Անեկդոտ-զվարճապատում, Արմեն Սարգսյան, Պարույր Սևակը և ժողովրդական բանահյուսությունը, ՀՀ ԳԱԱ Եր., «Գիտություն» հրատ, 2010, էջ 194-197:

26. Արևելքի զվարճախոս Խոջա Նասրեդինը հայկական գրառումներում, «Ոսկե Դիվան» միջազգային հեքիաթագիտական հանդես, պրակ 3, Եր., Հովհ. Թումանյանի թանգարան, 2011, էջ 78-83:  

27. Հայ մանկական բանահյուսություն (տեսակային և կառուցվածքային առանձնահատկությունների համառոտ անդրադարձ), «Հասկեր» մանկական գրականության և բանահյուսության տարեգիրք, Եր., Հովհ. Թումանյանի թանգարան, Եր., 2012-2013թթ., էջ 5-24, 232 էջ:

28. Հայ մանկական բանահյուսություն (ուսումնասիրման փորձ՝ ըստ 1979-1984թթ. գրառած նյութերի), «Պատմամշակութային ժառանգություն և արդիականություն» միջազգային գիտաժողովի զեկուցումների հիմնադրույթներ, Գյումրի, 2013, էջ 250-252:

29. Վանեցիները անեկդոտ-զվարճապատումներում, «Հայաստանի մայրաքաղաքները, գիրք 1, Վան», Վան քաղաքի առաջին հիշատակության 2865-ամյակին նվիրված Միջազգային գիտաժողովի նյութեր, 7-9 հոկտեմբերի, 2010թ., Երևան: Եր. «Գիտություն»  հրատ., 2013, էջ 322-328:

30. Հայ ժողովրդական երգիծական մանրապատումների կապը առակի, ավանդազրույցի, աղոթքի տեսակների հետ, Հայ ժողովրդական մշակույթ-16, Ավանդականը և արդիականը հայոց մշակույթում, Դ. Վարդումյանի ծննդյան 90-ամյակին նվիրված գիտաժողովի նյութերի ժողովածու, Եր., «Գիտություն» հրատ., 2014, էջ 400-408:

31. Ժողովրդական դարձվածքը որպես զավեշտի առաջացմանը նպաստող միջոց, «Ջահուկյանական ընթերցումներ» միջազգային գիտաժողովի զեկուցումներ, 11-12 հունիսի, 2014թ., «Ասողիկ» հրատ., Եր., 2014, էջ 167-174:

32. Արտասանական իրողություններ հայ ժողովրդական երգիծական մանրապատումներում և զվարճախոսություններում, Հայ բարբառագիտության հիմնախնդիրներ (միջազգային գիտաժողով) 8–9 հոկտեմբերի, 2014թ., Զեկուցումների ժողովածու, ԳԱԱ ԼԻ, Եր., «Ասողիկ» հրատ., 2014, էջ 203-210:

33. Համանուն-հարանունային դրսևորումները անեկդոտ-զվարճախոսություններում, Հայ գիտական բարբառագիտության 100-ամյակի գիտաժողովի նյութեր, 25, մայիսի, 2014, Իջևան: Եր., ԵՊՀ հրատ., 2015, էջ 206-222:

34. Новонахичеванские анекдоты в констексте юмористических миниатюр армянского народа. Армяне юго России: История, культура, обшее будущее: Материалы 2 Международной научной конференции (Ростов-на-Дону, 26-28 мая 2015 г.), (отв. ред. академик Г.Г. Матишов). –Ростов-н/Д: Издательство ЮНЦ РАН, 2015, стр.214-221, 304 с.

35. Գարեգին Արքեպիսկոպոս Սրվանձտյանցը և հայ ժողովրդական երգիծական մանրապատումները (Գարեգին Սրվանձտյանցի ծննդյան 175-ամյակի առթիվ), «Էջմիածին» ամսագիր, ՀԲ. տարի (2015թ.), Յուլիս, Ս. Էջմիածին, էջ 89-101:

36. Հայ ժողովրդական երգիծական մանրապատումները և զվարճախօսութիւնները որպէս ցեղասպանութեան վկայութիւններ, «Հայկազեան Հայագիտական հանդէս», հատոր Լե (35), Լիբանան, Պեյրութ, 2015, էջ 543-557:

37. Լեզվական իրողությունները իբրև զավեշտի հենք հայ ժողովրդական երգիծական մանրապատում-զվարճախոսություններում, Ակադեմիկոս Գևորգ Ջահուկյանի ծննդյան 95-ամյակին նվիրված միջազգային գիտաժողովի նյութեր, (Երևան, 2015թ., հունիսի 4-5), Եր., ՀՀ ԳԱԱ «Գիտություն» հրատ., 2015, էջ 146-153:

38. Հայ ժողովրդական երգիծական մանրապատում-զվարճախոսությունների թումանյանական գրառումները և դրանց տարբերակային դրսևորումները, «Էջմիածին» ամսագիր, Ժ (հոկտեմբեր), 2015, էջ 98-111:

39. Զավեշտի դրսևորման միջոցները մանկական զվարճախոսություններում, «Հասկեր» մանկական գրականության և բանահյուսության տարեգիրք, Հովհ. Թումանյանի թանգարան, Եր., 2014-2015, էջ 18-29:

40. Անձնանունը` զավեշտի հենք հայ ժողովրդական երգիծական մանրապատումներում և զվարճախոսություններում, «Ջահուկյանական ընթերցումներ» միջազգային գիտաժողովի զեկուցումներ, ԳԱԱ ԼԻ, Եր., «Ասողիկ» հրատ., 2016, էջ 184-193:

41. Հայերենի և օտար լեզուների փոխհարաբերությունների զավեշտալի դրսևորումները անեկդոտներում, Նվիրվում է Հրաչյա Աճառյանի ծննդյան 140-ամյակին,  Եր., «Ասողիկ» հրատ., 2016, էջ 298-313:

42. Հայկական անեկդոտների ժողովրդական և գիտական եզրույթները, Եր., «Պատմաբանասիրական հանդես», 2017, թիվ 1, էջ 79-92:

43. Հրաչյա Աճառյանը և ժողովրդական երգիծապատում-զվարճախոսությունները  (Հր. Աճառյանի ծննդյան 140-ամյակի առթիվ), «Էջմիածին» ամսագիր, Է (հուլիս), 2017, էջ 96-110:

44. Զավեշտը հայոց  հարսանեկան ծիսակարգին առնչվող անեկդոտներում, ԳԱԱ «Լրաբեր հասարակական գիտությունների» ամսագիր, 2017, 2 (հուլիս), 299-303:

45. Պատկերավորության միջոցները` զավեշտի հենք հայ ժողովրդական երգիծական մանրապատումներում և զվարճախոսություններում, ԳԱԱ ԼԻ, «Ջահուկյանական ընթերցումներ», զեկուցումների ժողովածու, Եր., ՀՀ ԳԱԱ  «Գիտություն» հրատ., 2017, էջ 337-350:

 

 Գ. ԳՐՎԵԼ ԵՆ ԳՐՔԵՐԻ ԱՌԱՋԱԲԱՆՆԵՐ (ԵՐԿՈՒ ԽՈՍՔ, ԽՄԲԱԳՐԻ ԿՈՂՄԻՑ)

1. Սերգեյ Քոչարյան «Զվարճապատումներ և իրապատումներ», 2008թ., «Ասողիկ» հրատ., 134 էջ, էջ 3-4:

2. Հայ ժողովրդական առակներ, կազմեց և մշակեց Արտաշես Նազինյանը, Եր., 2008, «Նաիրի»  հրատ., 192  էջ,  էջ 3-4:

3. Հայ ժողովրդական առակներ (արևելահայերեն), կազմեց և մշակեց Արմեն Սարգսյանը, Եր., «Էդիթ Պրինտ»  հրատ., 2011, էջ 3-5, 176 էջ:

4. Հայ ժողովրդական առածներ (Անհատ բանահավաքներ), Հովհ. Շարամբեյանի անվան ժողովրդական ստեղծագործության կենտրոն (ՀԳՄԿ-ի արխիվի նյութերից),  «Գասպրինտ»  տպարան, Եր., 2013, էջ 3-4, 128 էջ: 

5.  Ականջդ բեր՝ ասեմ. Սևակյան իմաստախոսություններ, Եր., «Էդիթ Պրինտ»  հրատ., 2014, էջ 3-5, 248 էջ:

6. Դիմանկարի ամբողջացման համար.Սևակյան դիմապատկերներ, Եր., «Էդիթ Պրինտ»  հրատ., 2014, էջ 3-4, 136 էջ:

 

Դ. ԽՄԲԱԳՐԱԾ ԳՐՔԵՐ

1. Է.Հ. Գյուլեսերյան, Գեղարվեստական խոսքի մատուցման արվեստը, ՀՍՍՀ կուլտուրայի մինիստրության ժողստեղծագործության և կուլտլուսաշխատանքի հանրապետական գիտամեթոդական կենտրոն, Եր., 1987,108 էջ:

2. Խնկի ծառ (մանկական ազգագրական երգարան), կազմող` Արթուր Շահնազարյան, Եր., 1988, «Արևիկ» հրատարակչություն, 70 էջ:

3. Հայաստանի պետական ճարտարագիտական համալսարանի Վանաձորի կրթահամալիր-40, Վանաձոր, 1999, 23 էջ:

4. Սերգեյ Քոչարյան «Դսեղ», Եր., 2006, Ասողիկ» հրատ., 404 էջ:

5. Սերգեյ Քոչարյան «Զվարճապատումներ և իրապատումներ», Եր., 2008,  «Ասողիկ» հրատ., 134 էջ:

6.Հայ ժողովրդական առակներ, կազմեց և մշակեց Արտաշես Նազինյանը, Եր., 2008, «Նաիրի» հրատ., 192 էջ:

7. Սերգեյ Քոչարյան «Դսեղ» (վերահրատարակություն` փոփոխություններով և լրացումներով), Եր., 2009, «Ասողիկ» հրատ., 456 էջ:

8. Ոչ նյութական մշակութային ժառանգություն. դասակարգումն ու չափորոշիչները, Եր., ԳԱԱ ՀԱԻ և Մշակույթի նախարարություն, 2009, 128 էջ:

9. Հայ ժողովրդական առածներ (Անհատ բանահավաքներ), Մշակույթի նախարարություն, Հովհ. Շարամբեյանի անվան ժողովրդական ստեղծագործության կենտրոն (ՀԳՄԿ-ի արխիվի նյութերից), «Գասպրինտ» տպարան, 2013, 128 էջ:

10. Ռոմանոս Սահակյան, Անկրկնելի Պարույրը, 2014թ., Եր., «Էդիթ Պրինտ» հրատ., 147 էջ:

 

Ե. ԱՅԼ ՆՅՈՒԹԵՐԻ ՀՐԱՏԱՐԱԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

1. Ժողովուրդը կատակում է, «Ոզնի» երգիծական հանդես, 1982, թիվ 20,  հոկտեմբեր:

2. Ժողովուրդը շարունակում է սրամտել, «Ոզնի» երգիծական հանդես, 1983, թիվ 4, փետրվար:

3. Հերոստրատի ժառանգորդները (խմբագրությունը փոխել էր վերնագիրը` Սև տողեր` բարի գրերով, քանի որ այն «վարկաբեկում» էր խորհրդային կարգերը), «Սովետական Հայաստան» օրաթերթ, 1987, թիվ 73, 25 մարտի:

4. Ուշ-ուշ են գալիս, բայց ոչ ուշացած, (Մինասի անհայտ մի նկարի մասին),  «Վերածնված Հայաստան» ամսագիր, 1989, թիվ 9, էջ 60-61:

5. Բարի՛ երթ, Ախթամա՛ր, «Հրազդան» թերթ, 1989, դեկտ., թիվ 145 (պարի խմբի մասին է):

6. Սրբազան պարտք, «Ժողովուրդ» հանդես, 1990, թիվ 5, 21-31 դեկտ., (սիրիահայ մտավորական Հակոբ Չոլաքյանի մասին է):

7. «Ոզնին»  փշերի վրա,  (խմբագրությունը փոխել էր վերնագիրը` Փշերի վրա, քանի որ այն «վարկաբեկում» էր «Ոզնի» հանդեսի խմբագրին), «Գրքերի աշխարհ», 1991, թիվ 19, հուլիսի 5:

8. Սեռափոխություն հանուն հեղափոխության, «Հայոց լեզու և գրականություն» ամսագիր, 2003, թիվ 5, էջ 62:

9. Իմաստախոսություններ, Գանձանակ, «Հայոց լեզու և գրականություն» ամսագիր, 2003, թիվ 5, էջ 62:

10. Սարգիս Հարությունյանի  «Հայ հմայական և ժողովրդական աղոթքներ» գրքի մասին գրախոսություն, «Հայաստանի Հանրապետություն» օրաթերթ, 2007, 20 ապրիլի:

11. Թե ինչ եղավ հետո, երբ երկրաշարժից քանդվեց Վանաձորի Գաբրիել Սունդուկյանի անվան թիվ 8 դպրոցը, «Ազգ» թերթ, 2012, թիվ 22, 8 փետրվարի:

13. Տաշած քարը գետնին չի մնա…, «Ազգ» թերթ, 2012, թիվ 23, 9 փետրվարի:

14. Առածային մանրապատումներ, «Ազգ» թերթ, 2012, թիվ 23, 10 փետրվարի:

15. Պատմում են  «Իմ մոլորակը»-ի բարեկամները, Արմեն Սարգսյան, «Իմ մոլորակը»  պատանեկան ամսագիր, թիվ 1, էջ 5, հունվար, 2012:

16. Պարույր Սևակի մերօրյա սպանությունը շարունակվում է, «Հրապարակ» թերթ, նոյեմբերի 21, 2012թ., (ամբողջական հոդվածը՝ «Հրապարակ»  թերթի  կայքում)՚:

17. «Ձայն համշենականի»  ինքնատիպ ձայնը, «Ձայն համշենական» ամսաթերթ, 2014, հուլիս-օգոստոս:

18. Քեսապի երեք օրերը (21-23 մարտ, 2014)՚  գրախոսություն`  Հակոբ Չոլաքյանի գրքի կապակցությամբ, «Զարթօնք», 2014, 15 օգոստոս, Լիբանան, Պէյրութ:

Հեռախոս: 
093 30 98 06
Էլ․ փոստ: 
armensargg@gmail.com