Գարեգին Թումանյան

Գարեգին Թումանյան-ի նկարը

Գարեգին Թումանյան

Գարեգին Թումանյան-ի նկարը
Գիտական աստիճան: 
պատմական գիտությունների թեկնածու
Պաշտոն: 
Ավագ գիտաշխատող
Մասնագիտություն: 
հնագետ
Աշխատում է ՀԱԻ-ում սկսած: 
1984
Հետազոտությունների ոլորտները: 
թաղման ծես, բրոնզ-երկաթեդարյան մշակույթներ, կիմերա-սկյութական մշակութային ընդհանրության դրսևորումները Հայկական լեռնաշխարհում
Գիտական հրապարակումները: 

1. Ուշբրոնզեդարյան թաղման ծեսը Հայկական լեռնաշխարհի հյուսիս-արևելքում (ըստ հնագիտական տվյալների). Երևան, 1997,

2. Գևորգ Արտաշեսի Տիրացյան. կենսամատենագիտություն. Երևան, 1998 (համահեղինակ՝ Ռ. Վարդանյան),

3. Արա Գեղեցիկ և Շամիրամ. Երևան, 2005,

4. Աշտարակի Ուռուցը (Սրբազան ծառերի հնագույն պաշտամունքի հետքերը). Երևան, 2005,

5. Հնձանային մշակույթը Հայաստանում. Երևան, 2008,

6. Funerary Rites in Late Bronze Age Armenia.// Aramazd IV/1, 2009, 41-55,

7. The Cimmerian-Scythian Sepulchres of the Armenian Highland.// Aramazd V/2, 2010, 188-200,

8. «Վարդգես մանկան» վիպական պատառիկի նոր մեկնաբանություն.// Պատմաբանասիրական հանդես, 2012, N 2, 198-209,

9. Ագարակ I. Վաղբրոնզեդարյան բնակավայրը. Երևան, 2012:

1. Ուշբրոնզեդարյան թաղման ծեսը Հայկական լեռնաշխարհի հյուսիս-արևելքում (ըստ հնագիտական տվյալների). Երևան, 1997,

2. Գևորգ Արտաշեսի Տիրացյան. կենսամատենագիտություն. Երևան, 1998 (համահեղինակ՝ Ռ. Վարդանյան),

3. Արա Գեղեցիկ և Շամիրամ. Երևան, 2005,

4. Աշտարակի Ուռուցը (Սրբազան ծառերի հնագույն պաշտամունքի հետքերը). Երևան, 2005,

5. Հնձանային մշակույթը Հայաստանում. Երևան, 2008,

6. Funerary Rites in Late Bronze Age Armenia.// Aramazd IV/1, 2009, 41-55,

7. The Cimmerian-Scythian Sepulchres of the Armenian Highland.// Aramazd V/2, 2010, 188-200,

8. «Վարդգես մանկան» վիպական պատառիկի նոր մեկնաբանություն.// Պատմաբանասիրական հանդես, 2012, N 2, 198-209,

9. Ագարակ I. Վաղբրոնզեդարյան բնակավայրը. Երևան, 2012:

Հեռախոս: 
010 26-14-41
Էլ․ փոստ: 
garegintumanyan@iae.am