Lilit Manukyan

Լիլիթ Մանուկյան

Lilit Manukyan-ի նկարը
Պաշտոն: 
Ավագ լաբորանտ
Մասնագիտություն: 
ազգագրագետ
Աշխատում է ՀԱԻ-ում սկսած: 
2014
Հետազոտությունների ոլորտները: 
ուշ-խորհրդային առօրեականություն
գենդեռային ուսումնասիրություններ
մշակութային փոխակերպումներ
մշակութային տուրիզմ
Գիտական հրապարակումները: 

Մանուկյան Լ․ 2017, Կյանքը դեֆիցիտի պայմաններում. կանացի հագուստի պրակտիկաները Երևանում 1970-80-ականներին, ՀԱԲԻՏՈՒՍ հնագիտական և մարդաբանական ուսումնասիրություններ, №2, Եր․, «Գիտություն», էջ 93-116

Մանուկյան Լ․2017, Միջսեռային հաղորդակցության խնդիրը հետխորհրդային Հայաստանում, Հայ ժողովրդական մշակույթ, XVII: Ավանդականը և արդիականը հայոց մշակույթում, Եր․, «Գիտություն», 2017, էջ 383-390 (հանձնված է տպագրության)

Մանուկյան Լ․ 2012, Հայաստանյան երիտասարդության արժեքային համակարգը հետխորհրդային անցումային շրջանում, Գիտական հոդվածների ժողովածու, ԵՊՀ, Եր․,էջ 152-158

Մանուկյան Լ․ 2017, Կյանքը դեֆիցիտի պայմաններում. կանացի հագուստի պրակտիկաները Երևանում 1970-80-ականներին, ՀԱԲԻՏՈՒՍ հնագիտական և մարդաբանական ուսումնասիրություններ, №2, Եր․, «Գիտություն», էջ 93-116

Մանուկյան Լ․2017, Միջսեռային հաղորդակցության խնդիրը հետխորհրդային Հայաստանում, Հայ ժողովրդական մշակույթ, XVII: Ավանդականը և արդիականը հայոց մշակույթում, Եր․, «Գիտություն», 2017, էջ 383-390 (հանձնված է տպագրության)

Մանուկյան Լ․ 2012, Հայաստանյան երիտասարդության արժեքային համակարգը հետխորհրդային անցումային շրջանում, Գիտական հոդվածների ժողովածու, ԵՊՀ, Եր․,էջ 152-158

Զեկուցումներ: 

Manukyan L. 2017. The Manifestations of “Culturadeness” in the Interior of Late-Soviet Armenian Houses: Private Library and Piano in the Everyday Life of a Soviet Man, 15th International Conference of Young Scientists, Yerevan, November 8-10.

Manukyan L․2017. Deconstructing a ‘Proper’ Woman's Image Through Clothing:From Official Discource to Daily Practices,  the Eight Annual Graduate Student Workshop/ Gender and Sexuality in Armenian Studies, Armenian Studies Program, University of Michigan, Ann Arbor, April 21-22.

Manukyan L. 2017. Constructing a Cultured and Modern Soviet Man: From Official Discource to Daily Practices, the BASEES Annual Conference, Fizwilliam Collage, Cambridge, 31 March-2 April.

Manukyan L. 2017. The Manifestations of “Culturadeness” in the Interior of Late-Soviet Armenian Houses: Private Library and Piano in the Everyday Life of a Soviet Man, 15th International Conference of Young Scientists, Yerevan, November 8-10.

Manukyan L․2017. Deconstructing a ‘Proper’ Woman's Image Through Clothing:From Official Discource to Daily Practices,  the Eight Annual Graduate Student Workshop/ Gender and Sexuality in Armenian Studies, Armenian Studies Program, University of Michigan, Ann Arbor, April 21-22.

Manukyan L. 2017. Constructing a Cultured and Modern Soviet Man: From Official Discource to Daily Practices, the BASEES Annual Conference, Fizwilliam Collage, Cambridge, 31 March-2 April.

Այլ: 

2016-ներկայումս- Հետազոտող « Իմ Հայաստան» Մշակութային Ժառանգության ծրագրում, որը համագործակցային ծրագիր է USAID, Սմիթսոնյան Ինստիտուտի (ԱՄՆ) և Հայաստանի ժողովրդի միջև։ Այն նպատակ ունի  ա)ուսումնասիրել ՀՀ-ի համայնքներում դեռևս կենսունակ մնացած ժողովրդական մշակույթի տարրերը և դրանց փոխակերպումները բ)  ազգագրական հետազոտությունների միջոցով նպաստել մարդակենտրոն տուրիզմի զարգացմանը ՀՀ-ում

Հեռախոս: 
(+374) 94 37 69 75
Էլ․ փոստ: 
l_manukyan@yahoo.com