Կարինե Նալբանդյան

Կարինե Նալբանդյան-ի նկարը

Կարինե Նալբանդյան

Կարինե Նալբանդյան-ի նկարը
Պաշտոն: 
Կրտսեր գիտաշխատող
Մասնագիտություն: 
Կենսաբան, մարդաբան
Աշխատում է ՀԱԻ-ում սկսած: 
2011
Հետազոտությունների ոլորտները: 
Էթնոսոցիոլոգիա
Սփյուռքի ուսումնասիրություններ
Ազգային փոքրամասնություններ
Գիտական հրապարակումները: 

1. К. Налбандян (2007), Дерматоглифическая характеристика ассирийской популяции села Верин Двин // Биологический журнал Армении, т. 59,  1-2, Союз, Ереван.
2.  Կ. Նալբանդյան (2010), К вопросу о генетической однородности ассирийцев, проживающих на територии Армении, с А. Паликян и Н. Кочар // Ավանդականը և արդիականը հայոց մշակույթում, Հայ ժողովրդական մշակույթ XV, Երևան:
3. Կ. Նալբանդյան (2012), Հայկական տեղեկատվական տարածքի մշակութային գերակայությունները // Հայրենիք-սփյուռք առնչությունները հայկական մամուլում, Երևան, էջ 156-184: 

1. К. Налбандян (2007), Дерматоглифическая характеристика ассирийской популяции села Верин Двин // Биологический журнал Армении, т. 59,  1-2, Союз, Ереван.
2.  Կ. Նալբանդյան (2010), К вопросу о генетической однородности ассирийцев, проживающих на територии Армении, с А. Паликян и Н. Кочар // Ավանդականը և արդիականը հայոց մշակույթում, Հայ ժողովրդական մշակույթ XV, Երևան:
3. Կ. Նալբանդյան (2012), Հայկական տեղեկատվական տարածքի մշակութային գերակայությունները // Հայրենիք-սփյուռք առնչությունները հայկական մամուլում, Երևան, էջ 156-184: 
4. Կ. Նալբանդյան (2014), Трудовая миграция как механизм формирования временных диаспоральных групп: к постановке проблемы и подходов к ее  исследованию // Հայ էթնիկությունը սեփական և այլազգի միջավայրում. Հետազոտական փորձ, խնդիրներ և հեռանկարներ, Երևան, էջ 78-84: 

Էլ․ փոստ: 
nalbandyankarine@yandex.ru