Հայկ Հայդոսյան

Հայկ Հայդոսյան

Հայկ Հայդոսյան-ի նկարը
Պաշտոն: 
Լաբորանտ
Մասնագիտություն: 
հնագետ
Աշխատում է ՀԱԻ-ում սկսած: 
2017
Հետազոտությունների ոլորտները: 
Միջին քարեդար
Կրտսեր գիտաշխատող
Զեկուցումներ: 
  1. Айдосян А. 2017. Раскопки производственного комплекса около древних виноградников у каньона р. Гнишикадзор. Международной летней школы арйеологов гасударств участников СНГ на города древнего, Республика Таджикистан, Хулбука, 02.08.2017
  2. Հայդոսյան Հ. 2017. Հայաստանի միջին պալեոլիթի բնակչության կողմից կենսաապահովման ռեսուրսների շահագործման օրինաչափությունները: Երիտասարդ գիտնականների 15-րդ միջազգային գիտաժողով, Երևան, 08.11.2017
  1. Айдосян А. 2017. Раскопки производственного комплекса около древних виноградников у каньона р. Гнишикадзор. Международной летней школы арйеологов гасударств участников СНГ на города древнего, Республика Таджикистан, Хулбука, 02.08.2017
  2. Հայդոսյան Հ. 2017. Հայաստանի միջին պալեոլիթի բնակչության կողմից կենսաապահովման ռեսուրսների շահագործման օրինաչափությունները: Երիտասարդ գիտնականների 15-րդ միջազգային գիտաժողով, Երևան, 08.11.2017
Էլ․ փոստ: 
haykhay@rambler.ru