Հռիփսիմե Ասատրյան

Հռիփսիմե Ասատրյան-ի նկարը

Հռիփսիմե Ասատրյան

Հռիփսիմե Ասատրյան-ի նկարը
Գիտական աստիճան: 
Բանասիրական գիտությունների թեկնածու
Պաշտոն: 
Գիտաշխատող
Մասնագիտություն: 
թատերագետ
Աշխատում է ՀԱԻ-ում սկսած: 
2008
Հետազոտությունների ոլորտները: 
Հայ ժողովրդական խաղեր
Գիտական հրապարակումները: 

1.  Ասատրյան Հ., 2006, Թատերականը հայ ժողովրդական խաղերում // Երևանի թատրոնի և կինոյի պետական ինստիտուտ, Հանդես N 6 (գիտական հոդվածների ժողովածու), Երևան,  էջ 17-22:
 2. Асатрян  Р., 2010, Считалка как начало игры. «Археология, этнология, фольклористика Кавказа». Сборник кратких содержаний докладов, Тбилиси, 25-27 июня 2009 года, Изд. «Меридиани»,  стр. 605.
3. Ասատրյան Հ., 2010, Մանկական խաղերի անունների բանաձևային նշանակությունը Գյումրեցի երեխաների կենցաղում: Շիրակի պատմամշակութային ժառանգությունը, Միջազգային ութերորդ գիտական նստաշրջան, Նյութեր, Գյումրի, էջ 173-176:

1.  Ասատրյան Հ., 2006, Թատերականը հայ ժողովրդական խաղերում // Երևանի թատրոնի և կինոյի պետական ինստիտուտ, Հանդես N 6 (գիտական հոդվածների ժողովածու), Երևան,  էջ 17-22:
 2. Асатрян  Р., 2010, Считалка как начало игры. «Археология, этнология, фольклористика Кавказа». Сборник кратких содержаний докладов, Тбилиси, 25-27 июня 2009 года, Изд. «Меридиани»,  стр. 605.
3. Ասատրյան Հ., 2010, Մանկական խաղերի անունների բանաձևային նշանակությունը Գյումրեցի երեխաների կենցաղում: Շիրակի պատմամշակութային ժառանգությունը, Միջազգային ութերորդ գիտական նստաշրջան, Նյութեր, Գյումրի, էջ 173-176:
 4. Асатрян  Р., 2011, Закономерности детских игр в быту // «Археология, этнология, фольклористика Кавказа». Сборник кратких содержаний докладов, Тбилиси-Гори-Батуми, 27-30 сентября 2010 года, Изд. «Меридиани»,  стр. 615-317. 
5. Ասատրյան Հ., 2014, Ծիսական մենամարտի առանձնահատկությունները հայ ժողովրդական խաղերում, Մարդաբանական և հնագիտական ուսումնասիրություններ, Հաբիտուս I, (25-27 հոկտեմբեր, 2010, միջազգային գիտաժողովի նյութեր), Երևան, էջ 166-174: 
6. Ասատրյան Հ., Շամամյան Ն., 2013, Հմայական պարն իբրև չարքերի հալածման միջոց // Պատմաբանասիրական հանդես,  N 1, էջ 151-158:
 7. Ասատրյան  Հ., 2013, Հայ ժողովրդական մանկական խաղերը Բարեկենդանի տոնական ծիսահամալիրում // Պատմություն և մշակույթ, Հայագիտական հանդես, հ. Ա, ԵՊՀ Պատմության ֆակ., ԵՊՀ հրատ., Եր., էջ 224-229: 
8. Ասատրյան Հ., 2013, Հայ ժողովրդական խաղերի ձեռնարկ,  Հեղ. հրատ., Երևան,  52 էջ:
9. Ասատրյան Հ., Շամամյան Ն., 2014, Թելի խորհուրդը հայոց ավանդական ճամփու պարերում և խաղերում: Ավանդականը և արդիականը հայոց մշակույթում // Հայ ժողովրդական մշակույթ XVI, Երևան,  էջ 225-233:
10. Ասատրյան  Հ., 2014, «Դատավորի» և դատական վայրի իմաստաբանական հատկանիշները հայ ժողովրդական Բարեկենդանյան թատերախաղերում // «Էջմիածին» ամսագիր, Ս. Էջմիածին, հ. Դ, էջ 95-104: 

Էլ․ փոստ: 
hasatryan@iae.am