Error message

 • Warning: ini_set(): Session ini settings cannot be changed after headers have already been sent in drupal_environment_initialize() (line 699 of /home/iaeam/public_html/includes/bootstrap.inc).
 • Warning: ini_set(): Session ini settings cannot be changed after headers have already been sent in drupal_environment_initialize() (line 700 of /home/iaeam/public_html/includes/bootstrap.inc).
 • Warning: ini_set(): Session ini settings cannot be changed after headers have already been sent in drupal_environment_initialize() (line 701 of /home/iaeam/public_html/includes/bootstrap.inc).
 • Warning: ini_set(): Session ini settings cannot be changed after headers have already been sent in drupal_environment_initialize() (line 704 of /home/iaeam/public_html/includes/bootstrap.inc).
 • Warning: ini_set(): Session ini settings cannot be changed after headers have already been sent in drupal_environment_initialize() (line 706 of /home/iaeam/public_html/includes/bootstrap.inc).
 • Warning: ini_set(): Session ini settings cannot be changed after headers have already been sent in include_once() (line 302 of /home/iaeam/public_html/sites/default/settings.php).
 • Warning: ini_set(): Session ini settings cannot be changed after headers have already been sent in include_once() (line 303 of /home/iaeam/public_html/sites/default/settings.php).
 • Warning: ini_set(): Session ini settings cannot be changed after headers have already been sent in include_once() (line 311 of /home/iaeam/public_html/sites/default/settings.php).
 • Warning: ini_set(): Session ini settings cannot be changed after headers have already been sent in include_once() (line 318 of /home/iaeam/public_html/sites/default/settings.php).
 • Warning: ini_set(): Session ini settings cannot be changed after headers have already been sent in drupal_settings_initialize() (line 826 of /home/iaeam/public_html/includes/bootstrap.inc).
 • Warning: ini_set(): Session ini settings cannot be changed after headers have already been sent in drupal_settings_initialize() (line 835 of /home/iaeam/public_html/includes/bootstrap.inc).
 • Warning: session_name(): Session name cannot be changed after headers have already been sent in drupal_settings_initialize() (line 838 of /home/iaeam/public_html/includes/bootstrap.inc).
 • Warning: session_set_save_handler(): Session save handler cannot be changed after headers have already been sent in drupal_session_initialize() (line 245 of /home/iaeam/public_html/includes/session.inc).
 • Warning: session_id(): Session ID cannot be changed after headers have already been sent in drupal_session_initialize() (line 269 of /home/iaeam/public_html/includes/session.inc).
 • Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home/iaeam/public_html/index.php:4) in drupal_send_headers() (line 1555 of /home/iaeam/public_html/includes/bootstrap.inc).
 • Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home/iaeam/public_html/index.php:4) in drupal_send_headers() (line 1555 of /home/iaeam/public_html/includes/bootstrap.inc).
 • Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home/iaeam/public_html/index.php:4) in drupal_send_headers() (line 1555 of /home/iaeam/public_html/includes/bootstrap.inc).
 • Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home/iaeam/public_html/index.php:4) in drupal_send_headers() (line 1555 of /home/iaeam/public_html/includes/bootstrap.inc).
 • Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home/iaeam/public_html/index.php:4) in drupal_send_headers() (line 1555 of /home/iaeam/public_html/includes/bootstrap.inc).
 • Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home/iaeam/public_html/index.php:4) in drupal_send_headers() (line 1555 of /home/iaeam/public_html/includes/bootstrap.inc).
 • Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home/iaeam/public_html/index.php:4) in drupal_send_headers() (line 1555 of /home/iaeam/public_html/includes/bootstrap.inc).

Մարգար Հմայակյան

Մարգար Հմայակյան-ի նկարը

Մարգար Հմայակյան

Մարգար Հմայակյան-ի նկարը
Գիտական աստիճան: 
արվեստագիտության թեկնածու
Պաշտոն: 
Կրտսեր գիտաշխատող
Մասնագիտություն: 
արվեստաբան
Աշխատում է ՀԱԻ-ում սկսած: 
2014
Հետազոտությունների ոլորտները: 
Նախնադարյան և հին արվեստի պատմություն
Հայ ժամանակակից արվեստ
Ուրարտուի արվեստն ու հնագիտությունը
Գիտական հրապարակումները: 
 1. Հմայակյան Մ. Ս., Իջևանի արձանների այգին, Հաբիտուս. ազգաբանական և հնագիտական ուսումնասիրություններ (Երիտասարդ գիտնականների 12-րդ Հայաստանի և հարակից երկրների ազգաբանություն և հնագիտություն գիտաժողովի զեկույցների ամփոփագրեր), Երևան, 2010, էջ 44-45:
 2. Հմայակյան Մ. Ս., Քանդակագործների իջևանյան սիմպոզիումները, «Տարեգիրք» (ԵԳՊԱ գիտական աշխատությունների ժողովածու), Երևան, 2012, «Զանգակ» հրատարակչություն,  էջ 128-135:
 3. Հմայակայան Մ. Ս., Էպիկական կերպարները հայ ժամանակակից քանդակագործության մեջ, «Գարուն» ամսագիր, 7-8, Երևան, 2013 թ., «Բեկոր» հրատարակչություն, էջ 24-31:
 1. Հմայակյան Մ. Ս., Իջևանի արձանների այգին, Հաբիտուս. ազգաբանական և հնագիտական ուսումնասիրություններ (Երիտասարդ գիտնականների 12-րդ Հայաստանի և հարակից երկրների ազգաբանություն և հնագիտություն գիտաժողովի զեկույցների ամփոփագրեր), Երևան, 2010, էջ 44-45:
 2. Հմայակյան Մ. Ս., Քանդակագործների իջևանյան սիմպոզիումները, «Տարեգիրք» (ԵԳՊԱ գիտական աշխատությունների ժողովածու), Երևան, 2012, «Զանգակ» հրատարակչություն,  էջ 128-135:
 3. Հմայակայան Մ. Ս., Էպիկական կերպարները հայ ժամանակակից քանդակագործության մեջ, «Գարուն» ամսագիր, 7-8, Երևան, 2013 թ., «Բեկոր» հրատարակչություն, էջ 24-31:
 4. Հմայակյան Մ. Ս., Իջևանյան քարարձանների գեղարվեստական առանձնահատկությունները, «Ակունք» (ԵՊՀ Իջևանի մասնաճյուղի գիտական հոդվածների ժողովածու), թիվ 3 (9), Երևան, 2013, ԵՊՀ հրատարակչություն, էջ 264-275:
 5. Հմայակյան Մ. Ս., Իջևանի արձանների այգին, Հայաստանի և հարակից երկրների ազգաբանություն և հնագիտություն, Հաբիտուս I, մարդաբանական և հնագիտական ուսումնասիրություններ. միջազգային գիտաժողովի նյութեր (25-27 հոկտեմբեր), Երևան, 2014, «Գիտություն» հրատարակչություն, էջ 135-143:
 6. Амаякян М. С., Эпическое в современной скульптуре Армении, «Տարեգիրք» (ԵԳՊԱ գիտական աշխատությունների ժողովածու), Երևան, 2013, «Զանգակ» հրատարակչություն, էջ 212-224:
 7. Հմայակյան Մ. Ս., Իջևանի միջազգային սիմպոզիումների քարարձանների գեղարվեստական առանձնահատկությունները, ԺԷ. 00.03 - «Կերպարվեստ, դեկորատիվ և կիրառական արվեստ, դիզայն» մասնագիտությամբ արվեստագիտության թեկնածուի գիտական աստիճանի հայցման ատենասխոսության ՍԵՂՄԱԳԻՐ, Երևան, 2014 թ., «Լիմուշ» հրատարակչություն:
 8. Հմայակյան Մ. Ս., Իջևանյան գիտաժողովների քարարձանները, «Հուշարձան» (պատմամշակութային ժառանգություն մատենաշար), հատ. Թ, Երևան, 2014, «Հուշարձան» հրատարակչություն, էջ 121-129:
 9. Հմայակյան Մ. Ս., 1986 թ. Իջևանյան սիմպոզիումի քարարձանները /հուշարձանների հաշվառում/, «Հուշարձան» Տարեգիրք (Ժ), Երևան, 2015 (նոյեմբեր),  «Հուշարձան հրատ,», էջ 92-109:
 10.  Հմայակյան Մ. Ս., Իջևանի քանդակագործության միջազգային առաջին  սիմպոզիումի քարարձանները, «Հուշարձան» տարեգիրք, Երևան, 2016, «Հուշարձան» հրատ., էջ 49-75:
 11. Հմայակյան Մ. Ս., Իջևանյան երկրորդ միջազգային սիմպոզիումի քարարձանները, «Հուշարձան» տարեգիրք, Երևան, 2017, «Հուշարձան» հրատ., էջ 36-49:
 12. Հմայակյան Ս. Գ., Տիրացյան Ն. Գ., Հմայակյան Մ. Ս., Արգիշթիխինիլիում պեղված կարասային և կավարկղային թաղումները. նախնական հաղորդում, «Արագածի թիկունքում». Հնագիտական հետազոտություններ նվիրված Տելեմակ Խաչատրյանի հիշատակին, Երևան, 2018, ՀՀ ԳԱԱ «Գիտություն» հրատ., էջ 175-181:
Զեկուցումներ: 
 1. Հմայակյան Մ. Ս., Իջևանի արձանների այգին, «ՀԱԲԻՏՈՒՍ», ազգաբանական և հնագիտական ուսումնասիրություններ, Հայաստանի և հարակից երկրների ազգաբանություն և հնագիտություն. Երիտասարդ գիտնականների 12-րդ գիտաժողով, Երևան, Համահայկական երիտասարդական կենտրոն, 2010, հոկտեմբերի 25-27,
 2.   Հմայակյան Մ. Ս., Առասպելաբանական և Էպիկական կերպարները հայ ժամանակակից քանդակագործության մեջ, «Հայկական էպոսը և համաշխարհային էպիկական ժառանգությունը» միջազգային գիտաժողով, ք. Ծաղկաձոր, Հոկտեմբերի 8:
 3. Ս. Գ. Հմայակյան, Ն. Գ. Տիրացյան, Մ. Ս. Հմայակյան /համազեկուցող/, Արգիշթիխինիլիի տարածքում 2012-2014 թթ. կատարված ուսումնասիրությունների արդյունքները, «Հին Հայաստանի մշակույթը» խորագրով գիտաժողով,  Երևան, ՀԱԻ, 2016, հունվարի 18-20:
 1. Հմայակյան Մ. Ս., Իջևանի արձանների այգին, «ՀԱԲԻՏՈՒՍ», ազգաբանական և հնագիտական ուսումնասիրություններ, Հայաստանի և հարակից երկրների ազգաբանություն և հնագիտություն. Երիտասարդ գիտնականների 12-րդ գիտաժողով, Երևան, Համահայկական երիտասարդական կենտրոն, 2010, հոկտեմբերի 25-27,
 2.   Հմայակյան Մ. Ս., Առասպելաբանական և Էպիկական կերպարները հայ ժամանակակից քանդակագործության մեջ, «Հայկական էպոսը և համաշխարհային էպիկական ժառանգությունը» միջազգային գիտաժողով, ք. Ծաղկաձոր, Հոկտեմբերի 8:
 3. Ս. Գ. Հմայակյան, Ն. Գ. Տիրացյան, Մ. Ս. Հմայակյան /համազեկուցող/, Արգիշթիխինիլիի տարածքում 2012-2014 թթ. կատարված ուսումնասիրությունների արդյունքները, «Հին Հայաստանի մշակույթը» խորագրով գիտաժողով,  Երևան, ՀԱԻ, 2016, հունվարի 18-20:
Հեռախոս: 
055483264
Էլ․ փոստ: 
margarhmayakyan@gmail.com