Սեդրակ Հակոբյան

Սեդրակ Հակոբյան

Սեդրակ Հակոբյան-ի նկարը
Աշխատում է ՀԱԻ-ում սկսած: 
1999
Էլ․ փոստ: 
email@iae.am