Error message

 • Warning: ini_set(): Session ini settings cannot be changed after headers have already been sent in drupal_environment_initialize() (line 699 of /home/iaeam/public_html/includes/bootstrap.inc).
 • Warning: ini_set(): Session ini settings cannot be changed after headers have already been sent in drupal_environment_initialize() (line 700 of /home/iaeam/public_html/includes/bootstrap.inc).
 • Warning: ini_set(): Session ini settings cannot be changed after headers have already been sent in drupal_environment_initialize() (line 701 of /home/iaeam/public_html/includes/bootstrap.inc).
 • Warning: ini_set(): Session ini settings cannot be changed after headers have already been sent in drupal_environment_initialize() (line 704 of /home/iaeam/public_html/includes/bootstrap.inc).
 • Warning: ini_set(): Session ini settings cannot be changed after headers have already been sent in drupal_environment_initialize() (line 706 of /home/iaeam/public_html/includes/bootstrap.inc).
 • Warning: ini_set(): Session ini settings cannot be changed after headers have already been sent in include_once() (line 302 of /home/iaeam/public_html/sites/default/settings.php).
 • Warning: ini_set(): Session ini settings cannot be changed after headers have already been sent in include_once() (line 303 of /home/iaeam/public_html/sites/default/settings.php).
 • Warning: ini_set(): Session ini settings cannot be changed after headers have already been sent in include_once() (line 311 of /home/iaeam/public_html/sites/default/settings.php).
 • Warning: ini_set(): Session ini settings cannot be changed after headers have already been sent in include_once() (line 318 of /home/iaeam/public_html/sites/default/settings.php).
 • Warning: ini_set(): Session ini settings cannot be changed after headers have already been sent in drupal_settings_initialize() (line 826 of /home/iaeam/public_html/includes/bootstrap.inc).
 • Warning: ini_set(): Session ini settings cannot be changed after headers have already been sent in drupal_settings_initialize() (line 835 of /home/iaeam/public_html/includes/bootstrap.inc).
 • Warning: session_name(): Session name cannot be changed after headers have already been sent in drupal_settings_initialize() (line 838 of /home/iaeam/public_html/includes/bootstrap.inc).
 • Warning: session_set_save_handler(): Session save handler cannot be changed after headers have already been sent in drupal_session_initialize() (line 245 of /home/iaeam/public_html/includes/session.inc).
 • Warning: session_id(): Session ID cannot be changed after headers have already been sent in drupal_session_initialize() (line 269 of /home/iaeam/public_html/includes/session.inc).
 • Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home/iaeam/public_html/index.php:4) in drupal_send_headers() (line 1555 of /home/iaeam/public_html/includes/bootstrap.inc).
 • Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home/iaeam/public_html/index.php:4) in drupal_send_headers() (line 1555 of /home/iaeam/public_html/includes/bootstrap.inc).
 • Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home/iaeam/public_html/index.php:4) in drupal_send_headers() (line 1555 of /home/iaeam/public_html/includes/bootstrap.inc).
 • Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home/iaeam/public_html/index.php:4) in drupal_send_headers() (line 1555 of /home/iaeam/public_html/includes/bootstrap.inc).
 • Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home/iaeam/public_html/index.php:4) in drupal_send_headers() (line 1555 of /home/iaeam/public_html/includes/bootstrap.inc).
 • Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home/iaeam/public_html/index.php:4) in drupal_send_headers() (line 1555 of /home/iaeam/public_html/includes/bootstrap.inc).
 • Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home/iaeam/public_html/index.php:4) in drupal_send_headers() (line 1555 of /home/iaeam/public_html/includes/bootstrap.inc).

Սոնա Ներսիսյան

Սոնա Ներսիսյան-ի նկարը

Սոնա Ներսիսյան

Սոնա Ներսիսյան-ի նկարը
Գիտական աստիճան: 
պատմական գիտությունների թեկնածու
Պաշտոն: 
Կրտսեր գիտաշխատող
Մասնագիտություն: 
Սոցիոլոգ
Աշխատում է ՀԱԻ-ում սկսած: 
2012
Հետազոտությունների ոլորտները: 
Էթնոսոցիոլոգիա
Սփյուռքի ուսումնասիրություն
Սոցիալական ցանցերի ուսումնասիրություն
Գիտական հրապարակումները: 
 1. Ներսիսյան Ս.Ա. (համահեղինակությամբ` Տանաջյան Լ.Ա.), 2019, Բելառուսի հայերի սոցիալ-մշակութային փոխառնչությունները միգրացիոն համատեքստում, Ստեփանակերտ, «Անալիտիկոն»,  N 3 (123), էջ 41-44:
 2. Ներսիսյան Ս.Ա. (համահեղինակությամբ՝ Տանաջյան Լ.Ա.), 2019, Կալինինգրադի հայերի ինքնակազմակերպման փորձը. ինքնության hարցեր, Երևան, ԵՊՀ «Պատմություն և մշակույթ» հանդես, N1, էջ 168-179:
 3. Ներսիսյան Ս.Ա., 2019, Ընտանիքը սփյուռքահայերի արժեքային կողմնորոշումներում. Թեհրանի հայ համայնքի օրինակով, Հայ ընտանիքն արդի մարտահրավերների համատեքստում, Երևան, ՀՀ ԳԱԱ հնագիտության եվ ազգագրության ինստիտուտի հրատարակչություն, էջ 135-146:
 1. Ներսիսյան Ս.Ա. (համահեղինակությամբ` Տանաջյան Լ.Ա.), 2019, Բելառուսի հայերի սոցիալ-մշակութային փոխառնչությունները միգրացիոն համատեքստում, Ստեփանակերտ, «Անալիտիկոն»,  N 3 (123), էջ 41-44:
 2. Ներսիսյան Ս.Ա. (համահեղինակությամբ՝ Տանաջյան Լ.Ա.), 2019, Կալինինգրադի հայերի ինքնակազմակերպման փորձը. ինքնության hարցեր, Երևան, ԵՊՀ «Պատմություն և մշակույթ» հանդես, N1, էջ 168-179:
 3. Ներսիսյան Ս.Ա., 2019, Ընտանիքը սփյուռքահայերի արժեքային կողմնորոշումներում. Թեհրանի հայ համայնքի օրինակով, Հայ ընտանիքն արդի մարտահրավերների համատեքստում, Երևան, ՀՀ ԳԱԱ հնագիտության եվ ազգագրության ինստիտուտի հրատարակչություն, էջ 135-146:
 4. Ներսիսյան Ս.Ա. (համահեղինակությամբ՝ Տանաջյան Լ.Ա.), 2018, Ինքնակազմակերպման գործընթացները Կալինինգրադի հայերի շրջանում, Երևան, ԵՊՀ «Պատմություն և մշակույթ» հանդես, էջ 234-241:
 5. Ներսիսեան Ս.Ա. (համահեղինակությամբ՝ Տանաջեան Լ.Ա.), 2018, Թբիլիսիի հայ համայնքի ներկայ իրավիճակը, Պէյրութ, «Հայկազեան Հայագիտական հանդէս», հտր. ԼԸ (38), էջ 641-654:
 6. Ներսիսյան Ս.Ա. (համահեղինակությամբ՝ Տանաջյան Լ.Ա.), 2017, Սփյուռքահայերի ներդրումային գործունեությունը Հայաստանում, Երևան, «Գլոբուս» վերլուծական հանդես, թիվ 10, էջ 41-44:
 7. Ներսիսյան Ս.Ա., 2017, Ցանցային հարաբերությունների առանձնահատկությունները Բեյրութի հայերի շրջանում, Երևան, «Կանթեղ: Գիտական հոդվածներ», N3, էջ 167-173:
 8. Нерсисян С.А., 2017, Особенности формирования сетевых отношений в армянской диаспоре, Ереван “Вестник Арменоведения”, № 1, стр. 195-205.
 9. Ներսիսյան Ս.Ա., 2017, Ցանցային հարաբերությունները Հայաստան ներգաղթած սիրիահայերի շրջանում, Հնագիտությա և ազգագրության ինստիտուտի աշխատություններ 2: ՀԱԲԻՏՈՒՍ 2, ՀՀ ԳԱԱ հնագիտության և ազգագրության ինստիտուտ, խմբ. Հ. Մելքումյան, Ռ. Հովսեփյան, Երևան, ՀՀ ԳԱԱ «Գիտություն» հրատարկչություն, էջ 195-209.
 10. Ներսիսյան  Ս.Ա.  (համահեղինակությամբ՝  Լուսինե  Տանաջյանի),  2015,  Հայաստան ներգաղթած սիրիահայերի ինտեգրման խնդիրները, Սիրիահայերը Հայաստանում.ինտեգրման ուղիները, Երևան, ՀՀ ԳԱԱ «Գիտություն» հրատարկչություն, էջ 43-88:
 11. Ներսիսյան Ս.Ա., 2014, Ցանցային հարաբերությունների առանձնահատկությունները սփյուռքում. հայերի ինքնակազմակերպման խնդիրները այլէթնիկ միջավայրում, Հայերը սեփական և այլազգի միջավայրում. համեմատական էթնոսոցիոլոգիական հետազոտություններ, Երևան, ՀՀ ԳԱԱ «Գիտություն» հրատարկչություն, էջ 93-114;
 12. ՆերսիսյանՍ.Ա., 2014, Սոցիալական ցանցերի գործառնության առանձնահատկությունները. Թեհրանի, Լոս Անջելեսի և Մոսկվայի հայ համայնքների օրինակով, Հայ էթնիկությունը սեփական և այլազգի միջավայրում. Հետազոտության փորձ, խնդիրներ և հեռանկարներ, Երևան, ՀՀ ԳԱԱ «Գիտություն» հրատարկչություն, էջ 85-94:
 13. Нерсисян С.А., 2013, Опыт предпринимательства армян России на этнической родине. Кейс-стади некоторых инвестиционных проектов представителей диаспоры в Армении, Армянская диаспора в контексте российско-армянских экономических связей, М., с. 192-217:
 14. Нерсисян С.А., 2013, Экономические взаимосвязи Армения – диаспора в России и роль социальных сетей, ԵՊՀ տնտեսագիտության տարեգիրք, Երևան, էջ 691-700:
 15. Ներսիսյան Ս.Ա., 2013, Միգրացիա և հայկական նոր սփյուռք՝ էթնոսոցիոլոգիական հետազոտությունների նյութեր, Միգրացիան և հայկական նոր սփյուռքը. էթնոսոցիոլոգիական հետազոտություն, ՀՀ ԳԱԱ «Գիտություն» հրատարկչություն, էջ 169-211:
Զեկուցումներ: 
 1. «Ազգաբանություն, հնագիտություն, բանագիտություն»  միջգիտակարգային մոտեցումներ Երիտասարդ գիտնականների 16-րդ միջազգային գիտաժողով, ՀՀ ԳԱԱ Հնագիտության և ազգագրության ինստիտուտ, Երևան, 20-22 նոյեմբեր, 2019:
 2. «Սփյուռքի ուսումնասիրության գերակա խնդիրներ» միջազգային գիտաժողով, ՀՀ ԳԱԱ Հնագիտության և ազգագրության ինստիտուտի Սփյուռքի հետազոտությունների բաժին և Բեյրութի Հայկազյան համալսարանի Սփյուռքի ուսումնասիրությունների կենտրոն, Երևան, 14-15 նոյեմբեր, 2019: (մասնակցություն կազմակերպմանը)
 3. ''Me, Us, Them. Subjectivity, Identity, Belonging'' 17th  Polish Sociological Congress, Wroclaw, 11-14 September, 2019.
 4. «Հունաստանի և Կիպրոսի հայերը», միջազգային գիտաժողով, Հայկազյան համալսարանի Սփյուռքի ուսումնասիրությունների կենտրոն, Բեյրութ, 30-31 մայիս, 2019:
 1. «Ազգաբանություն, հնագիտություն, բանագիտություն»  միջգիտակարգային մոտեցումներ Երիտասարդ գիտնականների 16-րդ միջազգային գիտաժողով, ՀՀ ԳԱԱ Հնագիտության և ազգագրության ինստիտուտ, Երևան, 20-22 նոյեմբեր, 2019:
 2. «Սփյուռքի ուսումնասիրության գերակա խնդիրներ» միջազգային գիտաժողով, ՀՀ ԳԱԱ Հնագիտության և ազգագրության ինստիտուտի Սփյուռքի հետազոտությունների բաժին և Բեյրութի Հայկազյան համալսարանի Սփյուռքի ուսումնասիրությունների կենտրոն, Երևան, 14-15 նոյեմբեր, 2019: (մասնակցություն կազմակերպմանը)
 3. ''Me, Us, Them. Subjectivity, Identity, Belonging'' 17th  Polish Sociological Congress, Wroclaw, 11-14 September, 2019.
 4. «Հունաստանի և Կիպրոսի հայերը», միջազգային գիտաժողով, Հայկազյան համալսարանի Սփյուռքի ուսումնասիրությունների կենտրոն, Բեյրութ, 30-31 մայիս, 2019:
 5. «ԵՊՀ Սոցիոլոգիայի ֆակուլտետի ամենամյա երիտասարդական գիտաժողով», ԵՊՀ Սոցիոլոգիայի ֆակուլտետ, Երևան, 13 նոյեմբեր, 2018 (հատուկ մրցանակ):
 6. ''Networks in the Global World: Principles behind Structures'', International Conference and Workshop, St. Petersburg, 4-6 July, 2018.
 7. «Հայ ընտանիքն արդի մարտահրավերների համատեքստում», միջազգային գիտաժողով, Երևան, 28-29 հոկտեմբեր, 2017: (մասնակցություն կազմակերպմանը)
 8. ''Armenians in America'', Society for Armenian Studies, Boston, Massachusetts, 17-18 November, 2016.
 9. “Этносоциология вчера и сегодня”, Международная научная  конференция, Москва, 02-03 июнь, 2016:
 10.  «Ազգաբանություն,հնագիտություն, բանագիտություն, միջգիտակարգային մոտեցումներ», միջազգային գիտաժողով, Երևան, 29-31 հոկտեմբեր 2015:
 11. «Հայ էթնիկությունը սեփական այլազգի միջավայրում», միջազգային գիտաժողով, Երևան, 17-18 նոյեմբեր, 2014: (մասնակցություն կազմակերպմանը)
Այլ: 

Իրականացրած հետազոտություններ

 

2019-2021 - «XX-XXI դդ. Էթնոմշակութային գործընթացները. Հայաստանի և Բելառուսի քաղաքների համեմատական ուսումնասիրություն» թեմատիկ ծրագիր,   վերլուծաբան

2018          - «Ինքնության կառուցակցումը ինքնակազմակերպման համատեքստում. Կալինինգրադի  հայերի  օրինակը»,  ծրագրի ղեկավար

2016-2018 - «Բելառուսի հայերը Հայաստան-Բելառուս էթնոմշակութային կապերի միգրացիոն համատեքստում. էթնիկական ավանդույթներ և ժամանակակից իրողություն» թեմատիկ ծրագիր, վերլուծաբան

2016-2020 - «Հայերի սոցիալական փոփոխությունների էթնիկ առանձնահատկությունները սեփական և այլէթնիկ միջավայրում» բազային ֆինանսավորմամբ ծրագիր, վերլուծաբան

2016-2020 - «Սեփական և այլազգի միջավայրում հայերի համեմատական հետազոտության հիմնական ուղղությունները. ուսումնասիրության խնդիրներն ու              հեռանկարները» պետական նպատակային ծրագիր, վերլուծաբան

2016-2017 - «Աշխատանքային միգրացիայի էթնոսոցիալական հետևանքները» հայ ռուսական համատեղ ծրագիր, վերլուծաբան

2015-2017 - «Սփյուռքի        գործարարները        Հայաստանում. գործունեության փորձ, խնդիրներ      և հեռանկարներ»        թեմատիկ      ծրագիր, հետազոտական աշխատանքների համակարգող

2013-2015 - «Սիրիայից Հայաստան ներգաղթած հայերի ադապտացման և ինտեգրման խնդիրների լուծման ուղիները», վերլուծաբան

2014-2015 - «Հայկական սփյուռքի դերը  Հայաստանի և Ռուսաստանի տնտեսական համագործակցության մեջ. փորձերը, խնդիրները և հեռանկարները» հայ-ռուսական համատեղ ծրագիր, հետազոտական աշխատանքների համակարգող

2014-2015 - «Ժողովրդագրական քաղաքականության ազդեցությունների վերլուծություն և գնահատում» ծրագիր, հետազոտական խմբի անդամ

2013-2014 - «Ժողովրդագրական քաղաքականության ազդեցությունների և ընտանեկան նպաստի համակարգի վերլուծություն և գնահատում» ծրագիր, հետազոտական խմբի անդամ

2012-2014 - «Սեփական և այլազգի միջավայրում հայերի համեմատական հետազոտության հիմնական ուղղությունները. ուսումնասիրության խնդիրներն ու
 հեռանկարները» պետական նպատակային ծրագիր. հետազոտական խմբի անդամ, վերլուծաբան

✓   Մոսկվայի հայ համայնքի ուսումնասիրություն (2012)

✓   Լոս Անջելեսի հայ համայնքի ուսումնասիրություն (2013)

✓   Թեհրանի հայ համայնքի ուսումանսիրություն (2014)

✓   Բեյրութի հայ համայնքի ուսումնասիրություն (2015)

✓   Փարիզի հայ համայնքի ուսումնասիրություն (2016)

✓   Թբիլիսիի հայ համայնքի ուսումնասիրություն (2017)

2013           -«Միգրացիա և հայկական նոր սփյուռք», նյութերի համակարգում, վերլուծություն, հետազոտական խմբի անդամ

 

Մասնակցությունը  գիտաժողովների կազմակերպմանը

 • «Հայ ընտանիքն արդի մարտահրավերների համատեքստում», միջազգային գիտաժողով, Երևան, 2017թ.:

 

Անդամակցությունը խորհուրդների

Անդամակցում եմ հնագիտության և ազգագրության ինստիտուտի երիտասարդ գիտնականների խորհրդին:

Հեռախոս: 
098900566
Էլ․ փոստ: 
sona.nersisyan2006@gmail.com