Error message

 • Warning: ini_set(): Session ini settings cannot be changed after headers have already been sent in drupal_environment_initialize() (line 699 of /home/iaeam/public_html/includes/bootstrap.inc).
 • Warning: ini_set(): Session ini settings cannot be changed after headers have already been sent in drupal_environment_initialize() (line 700 of /home/iaeam/public_html/includes/bootstrap.inc).
 • Warning: ini_set(): Session ini settings cannot be changed after headers have already been sent in drupal_environment_initialize() (line 701 of /home/iaeam/public_html/includes/bootstrap.inc).
 • Warning: ini_set(): Session ini settings cannot be changed after headers have already been sent in drupal_environment_initialize() (line 704 of /home/iaeam/public_html/includes/bootstrap.inc).
 • Warning: ini_set(): Session ini settings cannot be changed after headers have already been sent in drupal_environment_initialize() (line 706 of /home/iaeam/public_html/includes/bootstrap.inc).
 • Warning: ini_set(): Session ini settings cannot be changed after headers have already been sent in include_once() (line 302 of /home/iaeam/public_html/sites/default/settings.php).
 • Warning: ini_set(): Session ini settings cannot be changed after headers have already been sent in include_once() (line 303 of /home/iaeam/public_html/sites/default/settings.php).
 • Warning: ini_set(): Session ini settings cannot be changed after headers have already been sent in include_once() (line 311 of /home/iaeam/public_html/sites/default/settings.php).
 • Warning: ini_set(): Session ini settings cannot be changed after headers have already been sent in include_once() (line 318 of /home/iaeam/public_html/sites/default/settings.php).
 • Warning: ini_set(): Session ini settings cannot be changed after headers have already been sent in drupal_settings_initialize() (line 826 of /home/iaeam/public_html/includes/bootstrap.inc).
 • Warning: ini_set(): Session ini settings cannot be changed after headers have already been sent in drupal_settings_initialize() (line 835 of /home/iaeam/public_html/includes/bootstrap.inc).
 • Warning: session_name(): Session name cannot be changed after headers have already been sent in drupal_settings_initialize() (line 838 of /home/iaeam/public_html/includes/bootstrap.inc).
 • Warning: session_set_save_handler(): Session save handler cannot be changed after headers have already been sent in drupal_session_initialize() (line 245 of /home/iaeam/public_html/includes/session.inc).
 • Warning: session_id(): Session ID cannot be changed after headers have already been sent in drupal_session_initialize() (line 269 of /home/iaeam/public_html/includes/session.inc).
 • Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home/iaeam/public_html/index.php:4) in drupal_send_headers() (line 1555 of /home/iaeam/public_html/includes/bootstrap.inc).
 • Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home/iaeam/public_html/index.php:4) in drupal_send_headers() (line 1555 of /home/iaeam/public_html/includes/bootstrap.inc).
 • Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home/iaeam/public_html/index.php:4) in drupal_send_headers() (line 1555 of /home/iaeam/public_html/includes/bootstrap.inc).
 • Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home/iaeam/public_html/index.php:4) in drupal_send_headers() (line 1555 of /home/iaeam/public_html/includes/bootstrap.inc).
 • Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home/iaeam/public_html/index.php:4) in drupal_send_headers() (line 1555 of /home/iaeam/public_html/includes/bootstrap.inc).
 • Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home/iaeam/public_html/index.php:4) in drupal_send_headers() (line 1555 of /home/iaeam/public_html/includes/bootstrap.inc).
 • Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home/iaeam/public_html/index.php:4) in drupal_send_headers() (line 1555 of /home/iaeam/public_html/includes/bootstrap.inc).

Սուրեն Հոբոսյան

Սուրեն Հոբոսյան-ի նկարը

Սուրեն Հոբոսյան

Սուրեն Հոբոսյան-ի նկարը
Գիտական աստիճան: 
պատմական գիտությունների թեկնածու
Պաշտոն: 
Բաժնի վարիչ
Մասնագիտություն: 
ազգաբան, հնագետ
Աշխատում է ՀԱԻ-ում սկսած: 
1971
Հետազոտությունների ոլորտները: 
Երկրագործական մշակույթ
Գյուղատնտեսական մթերքի վերամշակման ժողովրդական միջոցներն ու եղանակները (ջրաղացներ, հնձաններ, ձիթհաններ)
Գիտական հրապարակումները: 

ԳՐՔԵՐ

 

 1. Հոբոսյան Ս. 2005. Գինին հայոց մշակույթում, Համահեղինակներ` Ս. Հա­րու­թ­յուն­յան, Ա. Քալանթարյան և ուրիշներ, Երևան, 2005 թ., 220 էջ:
 2. Հոբոսյան Ս. 2007. Հայոց ձիթհանության մշակույթը (պատմազգագրական ու­սում­­­նա­­սիրություն), Հայ ազգագրություն և բանահյուսություն, հ. 23, Երևան, 2007 թ., 98 էջ:

 

ՀՈԴՎԱԾՆԵՐ

 

ԳՐՔԵՐ

 

 1. Հոբոսյան Ս. 2005. Գինին հայոց մշակույթում, Համահեղինակներ` Ս. Հա­րու­թ­յուն­յան, Ա. Քալանթարյան և ուրիշներ, Երևան, 2005 թ., 220 էջ:
 2. Հոբոսյան Ս. 2007. Հայոց ձիթհանության մշակույթը (պատմազգագրական ու­սում­­­նա­­սիրություն), Հայ ազգագրություն և բանահյուսություն, հ. 23, Երևան, 2007 թ., 98 էջ:

 

ՀՈԴՎԱԾՆԵՐ

 

 1. Обосян С. 1978. Маслоделие в Сюнике, Материалы респуб­ли­канской научной кон­­фе­рен­ции мо­ло­дых научных ра­бо­тников по гума­ни­тарнным наукам, стр. 95-97.
 2. Հոբոսյան Ս. 1980. Ձիթհաններ, Գիտություն և տեխնիկա, №. 4, էջ 15-20:
 3. Հոբոսյան Ս. 1982. Ձիթատու բույսերի տարածվածությունը Անդրկովկասում XIX դ. վերջին - XX դ. սկզբին, Ավանդականի ժառանգման հարցերը հայկական մշա­կույ­թում, էջ 22-24:
 4. Հոբոսյան Ս. 1984. Արևելյան Հայաստանում տարածված ձիթատու բույսերը և դրանց օգ­տագործումը 19-րդ դ. վերջին և 20-րդ դ. սկզբին, Հայրենագիտական հար­ցեր, էջ 122-132:
 5. Հոբոսյան Ս. 1984. Սրանոց, թե՞ ձիթհանք (ձիթհանությանը վերաբերող նո­րա­հայտ վի­մագրի առնչությամբ), Հանրապետական գիտական նստաշրջան, նվիր­ված 1982 -1983 թթ. դաշտային հետ. հանրագումարին, էջ 23-25:
 6. Հոբոսյան Ս., Պետրոսյան Հ. 1989. Աքորու վաղ միջնադարյան տաճարի 1987 թ. պե­­ղում­ները, Հայկական ԽՍՀ-ում 1987-1988 թթ. դաշտային հնագիտական աշ­խա­­տանք­ներին նվիրված գիտական նստ., էջ 72-74:
 7. Հոբոսյան Ս., Պետրոսյան Հ., Հակոբյան Հ. 1989. Աշտարակի միջնադարյան հն­ձան­­նե­րը (1988 թ.), Հայկական ԽՍՀ-ում 1987-1988 թթ. դաշտային հնա­գիտա­կան աշխատանքներին նվիրված գիտական նստաշրջան, էջ 90-92:
 8. Հոբոսյան Ս., Պետրոսյան Հ. 1993. Աքորու վաղ միջնադարյան տաճարի պե­ղում­ները, Հնա­գիտական աշխատանքները Հայասանի նորակառույցներում (1986-87 թթ.), 1, էջ 131-137:
 9. Հոբոսյան Ս. 2004. «Այգինե միջնադարյան հայերեն վիմագրերում, Հայ ժո­ղո­վր­դա­կան մշակույթ XII, էջ 80-85:
 10. Հոբոսյան Ս. 2008. Հայոց երկրագործական և անասնապահական մշակույթը (XIXդ. վերջ- XXդ. սկիզբ), Հայաստանի ազգային ատլաս, եր., հ. Բ, էջ 3:
 11. Обосян С. 1978. Маслоделие в Сюнике, Материалы республиканской научной кон­фе­рен­ции молодых научных работников по гуманитарнным наукам, с. 95-97.
 12. Обосян С. 2004. Из истории виноградарства в Армении, Археология, этнология, фольклористика Кавказа, Тбилиси, с. 158-163.
 13. Հոբոսյան Ս. 2006. Խաղողի մշակությունը Վայոց ձորում, Հայ ժողովրդական մշակույթ XIII, 15 143-147:
 14. Հոբոսյան Ս. 2006. Տնտեսական զբաղմունքները Երևանում, Երևան. գիտական հոդ­ված­ների ժողովածու, էջ 100-106:
 15. Հոբոսյան Ս. 2007. Խաղողագործության ավանդական  եղանակները Մեղ­րի­ում, Հայ ժողովրդական մշակույթ XIV, 15 158-163:
 16. Հոբոսյան Ս., Դևեջյան Ս. 2008. Դամբարանների պեղումներ Լոռու մարզի Կուրթան գյուղում, Հին Հայաստանի մշակույթը, XIV, էջ 113-127:
 17. Հոբոսյան Ս. 2008. Հայոց երկրագործական և անասնապահական մշակույթը (XIXդ. վերջ- XXդ. սկիզբ), Հայաստանի ազգային ատլաս, Եր., հ. Բ, 3:
 18. Հոբոսյան Ս. 2009. Ձիթհանության մշակույթը Տավուշում, Տավուշ. նյութական և հո­գևոր ժառանգություն, էջ 137-139:
 19. Հոբոսյան Ս., Քալանթարյան Ա.  2009. Կոթի (2008 թ. դաշտային հետա­զո­տա­կան աշ­խա­տանքների արդյունքները), Տավուշ. նյութական և հոգևոր ժա­ռան­գու­­թյուն, էջ 247-269:
 20. Հոբոսյան Ս. 2011 (2). Թեղուտի 2009-2010 թթ. հնագիտական պեղումների նախ­նական ար­դյունքները, Պատմաբանասիրական հանդես էջ 199-212:
 21. Обосян С., Габриелян М. 2012. Земледелие и обработка зерновых культур, "Ар­м­я­не", М., с. 104-124.
 22. Обосян С. 2012. Виноградство и виноделие, "Армяне", М., с. 124-131.
 23. Обосян С. 2012. Маслоделие, "Армяне", М., с. 138-143.
 24. Обосян С. 2012. Пчеловодство, "Армяне", М., с. 146-150.
 25. Հոբոսյան Ս., Ավետիսյան Պ., Հարությունյան Ս. 2013 (2). Հնագիտության և ազ­գա­գրու­թյան ինստիտուտ, Պատմաբանասիրական հանդես, էջ 41-51:
 26. Հոբոսյան Ս. 2013. Գինեգործության ժողովրդական հմտությունները Լոռու և Տա­վու­շի մարզերում, Հայագիտական միջազգային երկրորդ համաժողով ,,Հայ­գի­տու­թյունը և արդի դարաշրջնի մարտահրավերները,, զեկուցումների դրույթ­ներ, էջ 193-196:
 27. Հոբոսյան Ս. 2014. Դերենիկ Սուրենի Վարդումյան. մարդը և գիտնականը, Հայ ժո­ղո­վր­դական մշակույթ, XVI, էջ 13-16:
 28. Հոբոսյան Ս. 2014. Գինեգործությունը Լոռու մարզում ըստ հնագիտական նյու­թե­րի, Հայ ժողովրդական մշակույթ, XVI, էջ 65-70:
 29. Обосян С.,  Худавердян А. 2015. О древных трепанациях черепа аз бассейна реки Шнох /Лорийская область Армении/, Палеоантропологические и био­ар­ео­ло­ги­чес­­кие исследования: традиции и новые методики / VI АЛЕКСЕЕВСКИЕ ЧТЕ­НИЯ/, Материалы Всероссийской научно-практической конференции, Санкт-Пе­тербург, с. 97-101.
 30. Обосян С., Худавердян А. 2015. Основные адаптивно значимые факторы при­род­ной и со­циальной среды у древнего населенйя бассейна р. Шнох /Лорийская область Ар­мении/, Հայաստանի կենսաբանական հանդես, հ. 3, էջ 47-60:
 31. Hobosyan S. 2015. Grapevine and wine in the Armenian culture, “From Ararat to Olym­pus Ar­menian laography issues”, Institute o Archeaology and Ethnography, NAS RA, Publlishing house K.@ M. Ant. Stamoulis, Tessaloniki,Greece, p. 259-274.
 32. Հոբոսյան Ս. 2015. Ձիթհանության մշակույթը Սյունիքում, Տաթևի վանքը` հո­գև­որ, մշա­կութային և դպրության կենտրոն. գիտաժողովի նյութեր, պ. II, Եր., էջ 59-71:
 33. Հոբոսյան Ս., Դեվեջյան Ս. 2015 (3). Տիեզերական պատկերացումների արտա­ցո­լումը Լոռի Բերդի հնագիտական իրերի վրա, ՊԲՀ, էջ 168-180:
 34. Обосян С.Г. , Худавердян А.Ю. 2017. К вопросу о реконструкции обряда кре­ма­ции у но­сителей  эпохи поздней бронзы и раннего железного века из Лорийской об­лас­ти (Армения). Եր., ՀՀ ԳԱԱ Պատմա-բանասիրական հանդես N 1 (204), Էջ. 125-135:
 35. Обосян С.Г., Худавердян А.Ю. 2017. К вопросу о реконструкции обряда кре­ма­ции у носителей эпохи поздней бронзы и раннего железного века Армении. Бел­го­род, Научные ведомости Белгородского Государственного Университета, вып. 41, N 1 (250), с. 9-15.
 36. Обосян С.Г., Худавердян А.Ю. 2017. Травмы черепа у населения бассейна реки Шнох (Армения) в эпоху позднего бронзы и раннем железном веке. Археология, эт­нография и антропология Евразии, том 45, N 2, c. 149-157.
 37. Hobosyan S.G., Khudaverdyan A.Yu. 2017. Bioarchaeological evidence for the health status of a Late Bronze Age and Early Iron Age Bakheri chala population (Armenia). An­th­ro­­pologie - International Journal of the Science of Man, N LV/3, p. 319-336.
 38. Обосян С.Г., Худавердян А.Ю., Енгибарян А.А. 2015. Основные адаптивно зна­чи­мые фак­торы природной и социальной среды у древнего населения бассейна р. Шнох (Лорийская область, Армения). Ереван, Биологический журнал Ар­ме­нии НАН РА, N 3, т. LXVII, с. 47-60.
 39. Hobossyan S., Khudaverdyan A.Yu. 2016. Non-metric dental traits and dental disease from Late Bronze Age and Early Iron Age in Armenia. Zagreb, Bulletin of the Inter­na­tional Association for Paleodontology, N 10 (1), p. 4-15.
 40. Обосян С.Г., Худавердян А.Ю. 2016. Зубы и челюсти людей в культурной прак­ти­ке населения эпохи поздней бронзы и раннего железного века с территории Ло­рийской области Армении. Белгород, Научные ведомости Белгородского Го­су­дарственного Университета, вып. 39, N 15 (236), c. 5-12.
 41. Обосян С.Г.,  Худавердян А.Ю. 2016. Зубы и челюсти людей в культурной прак­­ти­ке населения эпохи поздней бронзы и раннего железного века с тер­ри­то­рии Ло­рий­ской области Армении. Белгород, Научные ведомости Белгородского Го­­су­дарст­венного Университета, вып. 39, N 15 (236), c. 5-12.
 42. Обосян С.Г., Худавердян А.Ю. 2017.  К вопросу о реконструкции обряда кре­ма­ции у но­сителей  эпохи поздней бронзы и раннего железного века из Ло­рий­ской области (Армения). Երևան, ՀՀ ԳԱԱ Պատմա-բանասիրական հանդես N 1 (204), Էջ. 125-135:
 43. Hobosyan S.G., Khudaverdyan A.Yu. 2017. Bioarchaeological evidence for the he­al­th status of a Late Bronze Age and Early Iron Age Bakheri chala population (Ar­me­nia). Brno, Anthropologie - International Journal of the Science of Man, N LV/3, p. 319-336.
 44. Hobosyan  S., Wine in Libation Ritual.Bridging Times and SpacesPapers in Ancient Near Eastern, Mediterranean and Armenian Studies Honouring Gregoriy E. Areshian on the occasion of his sixti-fifth birthday, Oxgord, 2017, p. 163-173
 45. Обосян С.Г.,  Худавердян А.Ю. 2017 Травмы черепа у населения бассейна ре­ки Шнох (Армения) в эпоху поздней бронзы и раннем железном веке. Но­во­си­бирск, Археология, этнография и антропология Евразии, т. 45, N 2, c. 149-157.

 

 • ՀԻՄՆԱԴՐՈՒՅԹՆԵՐ
 1. Հոբոսյան Ս. 1980. Ձիթհանների տիպերը Հայաստանում, XIX դ. վերջ -XX դ. սկիզբ, Երիտասարդ գիտնականների կոնֆե-րանս, էջ 27-28:
 2. Հոբոսյան Ս. 1980. Ձիթատու բույսերի և ձիթամթերքների օգտագործման ժո­ղո­վր­­դա­կան եղանակները հայոց մեջ, 1978-1979 թթ.ագագրական և բանա­հյու­սա­կան դաշ­տային հետազոտությունների արդյունքները, էջ 8-9:
 3. Հոբոսյան Ս. 1982. Ձիթատու բույսերի տարածվա­ծու­թյունը Անդրկովկասում 19-րդ դ. վեր­ջին-20-րդ դ. սկզբին, Ավանդականի ժառանգման հարցերը հայ­կա­կան մշակույթում, էջ 22-24:
 4. Հոբոսյան Ս. 1987. Ձիթհանության հետ առնչվող մի մասնակի հարց, Հանր. գիտ. նստ., 1984-1985 թթ. դաշտային հետ. արդ., էջ 54-55:
 5. Հոբոսյան Ս. 1997. Գոյատևում-96, Արդի էթնոմշակութային գործընթացները Հա­յաս­տա­նում, էջ 17-18:
 6. Հոբոսյան Ս., Վարդումյան Դ. 1995. Գեղհովիտի ձիթհանը, Հանր. գիտ. նստ. 1990-94 թթ. ազգ. և բան. հետազոտ. արդյունքների, Եր.,  էջ 87-89:
 7. Հոբոսյան Ս. 1998. Հայոց ձիթանության մշակույթը XIX դ. երկրորդ - XX դ. առա­ջին կե­սերին (պատմազգագրական ուսումնասիրություն), ատե­նա­խո­սութ­յան սեղ­մա­գիր, Հանրապետական երրորդ գիտաժողով, Գյումրի, 24 էջ:
 8. Հոբոսյան Ս. 1998. Ձիթագործությունը Շիրակում, Հանրապետական երրորդ գի­­տա­ժո­ղով, Գյումրի,  էջ 2:
 9. Հոբոսյան Ս. 1999. Ջրաղացներ (պատմաազգագրական դիտարկումներ), Հայ ժո­ղո­վր­­դական մշակույթ X, էջ 47-48:
 10. Հոբոսյան Ս. 2002 Գյումրու ազգագրությունը ըստ արխիվային նյութերի, Հան­րա­պե­տա­կան հինգերորդ գիտաժողով, Գյումրի,  էջ 171:
 11. Обосян С. Армянские народные маслобойни, Всесоюзная сессия по итогам эт­но­­графических исследований 1980 -1981 гг., Нальчик, с. 220.
 12. Հոբոսյան Ս. 2013, Գինեգործության ժողովրդական հմտությունները Լոռու և Տա­վու­շի մարզերում, Հայագիտական միջազգային երկրորդ համաժողով «Հայ­գի­տութ­յունը և արդի դարաշրջնի մարտահրավերները» զեկուցումների դրույթ­ներ, էջ 191:

ԿԱՐՃ ՀԱՂՈՐԴԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ`

 1. Обосян С.Г., Худавердян А.Ю. 2015. О древних трепанациях черепа из бассейна р. Шнох (Лорийская область, Армения). Палеоантропологические и био­ар­хео­ло­ги­чес­кие исследо­вания: традиции и новые методики (VI Алексеевские чтения). Ма­териалы Всероссийской научно-практической конференции. Санкт-Пе­тер­бург, с. 97-101.
Զեկուցումներ: 
 • ԳԻՏԱԺՈՂՈՎՆԵՐԻ  ԶԵԿՈՒՑՈՒՄՆԵՐ
 1. Обосян С.Г.,  Худавердян А.Ю. 2015. О древних трепанациях черепа из бассейна р. Шнох (Лорийская область, Армения). Палеоантропологические и биоар­хео­ло­гич­еские исследо­вания: традиции и новые методики (VI Алексеевские чтения). Санкт-Петербург. 5 – 9 октября 2015 г. (ստենդ).
 2. Обосян С.Г., Худавердян А.Ю.  2015. Население эпохи поздней бронзы и ран­не­го железного века бассейна р. Шнох, по материа­лам могильников Ба­гери чала, Бо­­вер и Барцрял. Հին Հայաստանի մշակույթ. Հանրապետական գիտական նս­տա­­շր­ջան: Երևան,:
 • ԳԻՏԱԺՈՂՈՎՆԵՐԻ  ԶԵԿՈՒՑՈՒՄՆԵՐ
 1. Обосян С.Г.,  Худавердян А.Ю. 2015. О древних трепанациях черепа из бассейна р. Шнох (Лорийская область, Армения). Палеоантропологические и биоар­хео­ло­гич­еские исследо­вания: традиции и новые методики (VI Алексеевские чтения). Санкт-Петербург. 5 – 9 октября 2015 г. (ստենդ).
 2. Обосян С.Г., Худавердян А.Ю.  2015. Население эпохи поздней бронзы и ран­не­го железного века бассейна р. Шнох, по материа­лам могильников Ба­гери чала, Бо­­вер и Барцрял. Հին Հայաստանի մշակույթ. Հանրապետական գիտական նս­տա­­շր­ջան: Երևան,:
 3. Обосян С.Г., Худавердян А.Ю., Месробян Р.А. 2017. Биоархеологическая ре­конс­трукция захоронений XIV–XVI вв. из пещеры Зарни Эр (Лорийская про­вин­ция). Հայ ժողովրդական մշակույթ: Հանրապետական գիտական նստաշրջան: 27-29 նոյեմբեր 2017թ. Երևան:
 4.  
Այլ: 
 •  
 1. Հոբոսյան  Ս. Գ. 2004. Ճանապարհորդական նկատողություններ (գրախո­սութ­յուն),  «Գի­տությունե լրագիր, № 5, (169):

 

 • ԿԱԶՄՈՂ ԵՎ ԽՄԲԱԳԻՐ

 

1. Ամինե Ավդալ, 2006. Եզդի քրդերի հավատալիքները, «Գիտությունե հրատ., Եր­ևան, 186 էջ:

2. Հովհաննես Հովսեփյան, 2009. «Ազգագրական և բանահյուսական ժառան­գութ­յու­ն» մատենաշար, գիրք 1, Ղարադաղի հայերը, հ. 1, Ազգագրություն, «Գիտութ­յուն» հրատ., Երևան, 502 էջ:

Էլ․ փոստ: 
suren.hobosyan@mail.ru