Տորք Դալալյան

Տորք Դալալյան-ի նկարը

Տորք Դալալյան

Տորք Դալալյան-ի նկարը
Գիտական աստիճան: 
բանասիրական գիտությունների թեկնածու
Պաշտոն: 
Ավագ գիտաշխատող
Փոխտնօրեն
Մասնագիտություն: 
բանասեր-լեզվաբան, բանագետ
Աշխատում է ՀԱԻ-ում սկսած: 
2007
Հետազոտությունների ոլորտները: 
Հայ-օսական լեզվամշակութային առընչություններ (ընդհանուր հնդեվրոպական ժառանգություն, «կովկասյան» ենթաշերտ, իրանական միջնաշերտ, առասպելները եւ էպոսները, փոխադարձ փոխառություններ)
Հայ բանագիտություն եւ առասպելաբանություն Համեմատական դիցաբանություն եւ էպոսագիտություն
Իրանական եւ հայկական լեզվաբանություն (ստուգաբանություններ, բառագիտություն), քաղաքային եւ գյուղատնտեսական ոլորտներին վերաբերող եզրաբանության քննություն
Իրանական ժողովուրդների ինքնության խնդիրներ
Առաջավոր Ասիայի եւ Կովկասի սկյութական ցեղերի պատմություն, լեզու եւ մշակույթ
Այլ: 

«Հնագիտության և ազգագրության ինստիտուտի աշխատություններ» պարբերականի խմբագիր

Էլ․ փոստ: 
torq.dalalyan@iae.am