Սոնա Մելիքջանյան

Սոնա Մելիքջանյան

Սոնա Մելիքջանյան-ի նկարը
Գիտական աստիճան: 
մագիստրոս
Պաշտոն: 
Լաբորանտ
Մասնագիտություն: 
սոցիոլոգ
Աշխատում է ՀԱԻ-ում սկսած: 
2020
Հետազոտությունների ոլորտները: 
Միգրացիա
Գենդեր և միգրացիա
Գիտական հրապարակումները: 

Մելիքջանյան Ս. 2017, Ազգային հանդուրժողականության և անհանդուրժողականության դրսևորումները ՀՀ միջնակարգ դպրոցներում դասավանդվող հայ գրականության դասագրքերում, Տեր-Գաբրիելյան Գ. և ուրիշներ, Հանդուրժողականության և անհանդուրժողականության դրսևորումները հայ գրականության մեջ, Երևան, Եվրասիա համագործակցության հիմնադրամ, էջ 269-290:

Մելիքջանյան Ս. 2017, Ազգային հանդուրժողականության և անհանդուրժողականության դրսևորումները ՀՀ միջնակարգ դպրոցներում դասավանդվող հայ գրականության դասագրքերում, Տեր-Գաբրիելյան Գ. և ուրիշներ, Հանդուրժողականության և անհանդուրժողականության դրսևորումները հայ գրականության մեջ, Երևան, Եվրասիա համագործակցության հիմնադրամ, էջ 269-290:

Զեկուցումներ: 

Հնագիտություն, ազգաբանություն, բանագիտություն. միջգիտակարգային մոտեցումներ ՀԱԻ երիտասարդ գիտնականների 16-րդ միջազգային գիտաժողովի զեկուցումների հիմնադրույթներ (Երևան, 20-22 նոյեմբեր, 2019), մասնակցությունը՝ առկա, զեկուցման խորագիրը՝ Աշխատանքային  միգրացիայի մեկնած հայ կանանց դերային առաձնահատկություններն ընտանիքում:

Հնագիտություն, ազգաբանություն, բանագիտություն. միջգիտակարգային մոտեցումներ ՀԱԻ երիտասարդ գիտնականների 16-րդ միջազգային գիտաժողովի զեկուցումների հիմնադրույթներ (Երևան, 20-22 նոյեմբեր, 2019), մասնակցությունը՝ առկա, զեկուցման խորագիրը՝ Աշխատանքային  միգրացիայի մեկնած հայ կանանց դերային առաձնահատկություններն ընտանիքում:

Էլ․ փոստ: 
sona.melikjanyan@gmail.com