Error message

 • Warning: ini_set(): Session ini settings cannot be changed after headers have already been sent in drupal_environment_initialize() (line 699 of /home/iaeam/public_html/includes/bootstrap.inc).
 • Warning: ini_set(): Session ini settings cannot be changed after headers have already been sent in drupal_environment_initialize() (line 700 of /home/iaeam/public_html/includes/bootstrap.inc).
 • Warning: ini_set(): Session ini settings cannot be changed after headers have already been sent in drupal_environment_initialize() (line 701 of /home/iaeam/public_html/includes/bootstrap.inc).
 • Warning: ini_set(): Session ini settings cannot be changed after headers have already been sent in drupal_environment_initialize() (line 704 of /home/iaeam/public_html/includes/bootstrap.inc).
 • Warning: ini_set(): Session ini settings cannot be changed after headers have already been sent in drupal_environment_initialize() (line 706 of /home/iaeam/public_html/includes/bootstrap.inc).
 • Warning: ini_set(): Session ini settings cannot be changed after headers have already been sent in include_once() (line 302 of /home/iaeam/public_html/sites/default/settings.php).
 • Warning: ini_set(): Session ini settings cannot be changed after headers have already been sent in include_once() (line 303 of /home/iaeam/public_html/sites/default/settings.php).
 • Warning: ini_set(): Session ini settings cannot be changed after headers have already been sent in include_once() (line 311 of /home/iaeam/public_html/sites/default/settings.php).
 • Warning: ini_set(): Session ini settings cannot be changed after headers have already been sent in include_once() (line 318 of /home/iaeam/public_html/sites/default/settings.php).
 • Warning: ini_set(): Session ini settings cannot be changed after headers have already been sent in drupal_settings_initialize() (line 826 of /home/iaeam/public_html/includes/bootstrap.inc).
 • Warning: ini_set(): Session ini settings cannot be changed after headers have already been sent in drupal_settings_initialize() (line 835 of /home/iaeam/public_html/includes/bootstrap.inc).
 • Warning: session_name(): Session name cannot be changed after headers have already been sent in drupal_settings_initialize() (line 838 of /home/iaeam/public_html/includes/bootstrap.inc).
 • Warning: session_set_save_handler(): Session save handler cannot be changed after headers have already been sent in drupal_session_initialize() (line 245 of /home/iaeam/public_html/includes/session.inc).
 • Warning: session_id(): Session ID cannot be changed after headers have already been sent in drupal_session_initialize() (line 269 of /home/iaeam/public_html/includes/session.inc).
 • Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home/iaeam/public_html/index.php:4) in drupal_send_headers() (line 1555 of /home/iaeam/public_html/includes/bootstrap.inc).
 • Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home/iaeam/public_html/index.php:4) in drupal_send_headers() (line 1555 of /home/iaeam/public_html/includes/bootstrap.inc).
 • Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home/iaeam/public_html/index.php:4) in drupal_send_headers() (line 1555 of /home/iaeam/public_html/includes/bootstrap.inc).
 • Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home/iaeam/public_html/index.php:4) in drupal_send_headers() (line 1555 of /home/iaeam/public_html/includes/bootstrap.inc).
 • Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home/iaeam/public_html/index.php:4) in drupal_send_headers() (line 1555 of /home/iaeam/public_html/includes/bootstrap.inc).
 • Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home/iaeam/public_html/index.php:4) in drupal_send_headers() (line 1555 of /home/iaeam/public_html/includes/bootstrap.inc).
 • Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home/iaeam/public_html/index.php:4) in drupal_send_headers() (line 1555 of /home/iaeam/public_html/includes/bootstrap.inc).

Ruzan Palanjyan

Ruzan Palanjyan-ի նկարը

Ռուզան Փալանջյան

Ruzan Palanjyan-ի նկարը
Գիտական աստիճան: 
պատմական գիտությունների թեկնածու
Պաշտոն: 
Գիտաշխատող
Մասնագիտություն: 
հնագետ
Աշխատում է ՀԱԻ-ում սկսած: 
1988
Հետազոտությունների ոլորտները: 
Հայաստանի անտիկ ժամանակաշրջանի մշակույթը
Գինեգործության պատմություն
Օծանելիքի արտադրության պատմություն
Գիտական հրապարակումները: 

1. Փալանջյան Ռ., Հին հայկական գինեգործության շուրջ. Հայացք Երևանից, Հայագիտական. Ռազմավարական և ազգային հետազոտությունների հայկական կենտրոն, Երևան, Տարի 3, Թիվ 4, 1997, էջ 19–33:
2. Փալանջյան Ռ., Աքեմենյան պետության հիմնադրման շուրջ. Հին Հայաստանի պատմության և մշակույթի հարցեր, Գևորգ Տիրացյանի հիշատակին նվիրված գիտաժողովի զեկուցումներ, ՀՀ ԳԱԱ Հնագիտության և ազգագրության ինստիտուտ, Երևան, 2001, էջ 32–41:
3. Փալանջյան Ռ., Ամոմ կոչվող անուշահոտ բույսի արտադրությամբ հռչակված վայրի տեղորոշման փորձ. Պատմաբանասիրական հանդես, № 1, Երևան, 2002, էջ 163–175:

1. Փալանջյան Ռ., Հին հայկական գինեգործության շուրջ. Հայացք Երևանից, Հայագիտական. Ռազմավարական և ազգային հետազոտությունների հայկական կենտրոն, Երևան, Տարի 3, Թիվ 4, 1997, էջ 19–33:
2. Փալանջյան Ռ., Աքեմենյան պետության հիմնադրման շուրջ. Հին Հայաստանի պատմության և մշակույթի հարցեր, Գևորգ Տիրացյանի հիշատակին նվիրված գիտաժողովի զեկուցումներ, ՀՀ ԳԱԱ Հնագիտության և ազգագրության ինստիտուտ, Երևան, 2001, էջ 32–41:
3. Փալանջյան Ռ., Ամոմ կոչվող անուշահոտ բույսի արտադրությամբ հռչակված վայրի տեղորոշման փորձ. Պատմաբանասիրական հանդես, № 1, Երևան, 2002, էջ 163–175:
4. Փալանջյան Ռ., Հին Հայաստանը օծանելիքի միջազգային առևտրի ոլորտում. Հին Հայաստանի մշակույթը, XII, Հանրապետական գիտական նստաշրջան, զեկուցումների հիմնադրույթներ, ՀՀ ԳԱԱ Հնագիտության և ազգագրության ինստիտուտ, Երևան, 2002, էջ 70–73:
5. Փալանջյան Ռ., Մի պաշտամունքային բույսի մասին. Հին Հայաստանի մշակույթը, XIII, Նստաշրջանի նյութեր, ՀՀ ԳԱԱ Հնագիտության և ազգագրության ինստիտուտ, Երևան, 2005, էջ 186–190:
6. Փալանջյան Ռ., Թագավորանիստի մ.թ.ա. VII–V դդ. խեցեղենի շուրջ. Հին Հայաստանի մշակույթը, XIV, Նյութեր հանրապետական գիտական նստաշրջանի, ՀՀ ԳԱԱ Հնագիտության և ազգագրության ինստիտուտ, Երևան, 2008, էջ 175–180:
7. Փալանջյան Ռ., Գարու գինու արտադրությունը հին Հայաստանում. Խալդյան զորությամբ…, Հոդվածների ժողովածու նվիրված Բորիս Պիոտրովսկու 100-ամյակին, ՀՀ ԳԱԱ Հնագիտության և ազգագրության ինստիտուտ, Երևան, 2010, էջ 88–96,
8. Փալանջյան Ռ., Հին Հայաստանի տնտեսության մի բնագավառի մասին. Տիգրան Մեծ, Տիգրան Մեծի գահակալության 2100-ամյակին նվիրված միջազգային գիտաժողովի նյութերի ժողովածու (2005 թ.), ՀՀ ԳԱԱ, Համազգային հայ կրթական և մշակութային միություն, Հայ Առաքելական եկեղեցու Սբ. Մեսրոպ Մաշտոց դպրատուն, Երևան, 2011, էջ 122–125:
9. Паланджян Р.С., Виноделие в древней Армении. Природа, Российская Академия наук, № 8, Москва, 2000, с. 56–60.
10. Паланджян Р.С., Мурашов В.В., Палеоботанические находки античного времени при раскопках столицы древней Армении Арташата. Альманах современной науки и образования, № 7(7), часть 2, Тамбов, 2007, с. 131–133.
11. Փալանջյան Ռ.Ս., Գինեգործությունը եվ տեխնիկական բույսերի վերամշակումը հին Հայաստանում (մ.թ.ա. VI – մ.թ. IV դարեր), «Հնագիտություն» մասնագիտությամբ պատմական գիտությունների թեկնածուի գիտական աստիճանի հայցման ատենախոսության սեղմագիր, ՀՀ ԳԱԱ Հնագիտության և ազգագրության ինստիտուտ, Երևան, 2015, 22 էջ:

Այլ: 

Մասնակցություն հնագիտական արշավախմբերի պեղումներին Սիսիանում (Ույծ, Աղիտու), Արմավիրում, Թեղուտում:

2015 թ. ապրիլի 1-ին «Գինեգործությունը եվ տեխնիկական բույսերի վերամշակումը հին Հայաստանում (մ.թ.ա. VI – մ.թ. IV դարեր)» վերնագրով պատմական գիտությունների թեկնածուի գիտական աստիճանի հայցման ատենախոսության պաշտպանություն:

Հեռախոս: 
010 39 28 03, 094 74 74 37, Skype: Ruzan Palanjyan
Էլ․ փոստ: 
ruzanpal@gmail.com