Error message

  • Warning: Trying to access array offset on value of type null in template_preprocess_tb_megamenu_subnav() (line 296 of /home/iaeam/public_html/sites/all/modules/tb_megamenu/tb_megamenu.themes.inc).
  • Warning: Trying to access array offset on value of type null in template_preprocess_tb_megamenu_item() (line 86 of /home/iaeam/public_html/sites/all/modules/tb_megamenu/tb_megamenu.themes.inc).
  • Warning: Trying to access array offset on value of type null in template_preprocess_tb_megamenu_item() (line 86 of /home/iaeam/public_html/sites/all/modules/tb_megamenu/tb_megamenu.themes.inc).

ՀՀ ԳԱԱ ՀՆԱԳԻՏՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ԱԶԳԱԳՐՈՒԹՅԱՆ ԻՆՍՏԻՏՈՒՏ ՊՈԱԿ ԳԻՏԱԿԱՆ ԱՇԽԱՏՈՂՆԵՐԻ ՈՐԱԿԱՎՈՐՈՒՄ

ՀԱԻ սեպտեմբերի 6-20 իրականացվելու է  գիտական և ճարտարագիտատեխնիկական պաշտոններում որակավորման ենթակա աշխատակիցների ատեստավորում

որակավորման ենթակա աշխատակիցների փաստաթղթերն ընդունվում են օգոստոսի 21-ից

մանրամասները տես՝ ՀԱԻ ՊՈԱԿ ԳԻՏԱԿԱՆ ԿԱԴՐԵՐԻ ՈՐԱԿԱՎՈՐՄԱՆ ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎԻ ԿԱԶՄ և ՀԱԻ ՊՈԱԿ ԳԻՏԱԿԱՆ ԱՇԽԱՏՈՂՆԵՐԻ ՈՐԱԿԱՎՈՐՄԱՆ ՆԵՐՔԻՆ ԿԱՆՈՆԱԿԱՐԳ   

Thu, 08/05/2021 - 19:00